Pru░ďanje kineske mudrosti me┴xunarodnim ░ďari└żtima i te└żkim pitanjima

2021-09-24 16:11:35
Share:

14. jula 2015. godine, nakon 10 godina mukotrpnih pregovora, Iran i SAD, Britanija, Francuska, Rusija, Kina, Nemaŕ˛ka i drugih └żest zemalja o iranskom nuklearnom pitanju konaŕ˛no su postigle sveobuhvatni sporazum o iranskom nuklearnom pitanju. Nekoliko dana kasnije, sporazum je odobren Rezolucijom 2231 Saveta bezbednosti UN-a.

Kao odgovor na razliŕ˛ita me┴xunarodna ░ďari└żta i te└żka pitanja, kineska diplomatija je uvek insistirala da polazi od stvari i osnovnih interesa ljudi u regionu i ŕ˛vrsto stoji na strani me┴xunarodnog prava i me┴xunarodnog morala. Na osnovu neme└żanja u unutra└żnje poslove i po└żtovanja nacionalnog suvereniteta i ravnopravnosti, kineska diplomatija predla░ďe prvi kineski plan, pru░ďanje kineske mudrosti i preuzima du░ďnost kao velike zemlje. Generalni sekretar UN-a Antonio Guteres pohvalio je Kinu zbog ▄d┬mktivne uloge u izgradnji ravnopravnijeg i skladnijeg sveta▄d  

Pripremila: Vang Ping