Snap└żot Zemlje

2021-09-24 17:09:06
Share:

Kina je 2014. godine donirala Ujedinjenim nacijama i me┴xunarodnoj zajednici globalni skup podataka o zemlji└żnom pokrivaŕ˛u rezolucije 30 metara (2000 verzija i 2010 vezija). Ovo je prvi javni proizvod visoke tehnologije koji je Kina dostavila Ujedinjenim nacijama.

Ovaj skup podataka, koji je nazivan ▄d´˘nap└żot Zemlje▄d   sadr░ďi razliŕ˛ite podatke, kao └żto su obra┴xeno zemlji└żte, └żume, travnjaci i vodna tela └żirom sveta. ▄d´˘nap└żot▄d  svakih 10 godina mo░ďe efikasno odra░ďavati sveukupne promene u globalnoj upotrebi zemlji└żta i obrascima pejza░ďa, └żto daje podr└żku me┴xunarodnoj zajednici u sprovo┴xenju dubinskog istra░ďivanja o globalnim promenama, sprovo┴xenju programa odr░ďivog razvoja i pobolj└żanju globalnog sistema upravljanja. Tako┴xe igra va░ďnu ulogu u odgovoru ŕ˛oveŕ˛anstva na globalne izazove u oblasti resursa, ░ďivotne sredine i ekologije.

Pripremio: Luo 膯i