ô·esti plenarni sastanak Centralnog komiteta KPK-a 19. saziva od 8. do 11. novembra

2021-10-18 16:11:22
Share:

ô·esti plenarni sastanak Centralnog komiteta Komunistiêòke partije Kine (KPK) 19. saziva biêîe odr°Ôan u Pekingu od 8. do 11. novembra, saopÀ¾teno je danas na sastanku Politbiroa Centralnog komiteta KPK-a.

Sastankom je predsedavao generalni sekretar Centralnog komiteta KPK-a Si íîinping.

Pripremila: íîi Sju