Kinesko najvi└że zakonodavno telo zapoŕ˛elo je sednicu Stalnog odbora

2021-10-19 16:48:58
Share:

Stalni odbor 13. Narodnog kongresa, najvi└żeg zakonodavnog tela Kine, zapoŕ˛eo je u utorak 31. zasedanje radi razmatranja vi└że nacrta zakona i zakonskih amandmana.

Na dnevnom redu sednice je razmatranje nacrta zakona o unapre┴xenju porodiŕ˛nog obrazovanja, granicama na kopnu, za└żtiti moŕ˛vara, buduc虂nosti i prevarama protiv telekomunikacija.

Zakonodavci c虂e, izme┴xu ostalog, razmatrati i nacrte izmena Zakona o reviziji, Zakona o monopolu i Zakona o parniŕ˛nom postupku.

Sednica c虂e trajati do subote.

Pripremio: Stevan Bulat