Ekonomija prioritetna tema plenarnog zasedanja

2020-10-27 10:57:04  | CRI
Share:

Centralni komitet Komunistiŕ˛ke partije Kine (KPK) otpoŕ˛eo je u ponedeljak Petu plenarnu sednicu u Pekingu.

Si Ýţinping, generalni sekretar Centralnog komiteta KPK, podneo je izve└żtaj o radu u ime Politiŕ˛kog biroa Centralnog komiteta i objasnio nacrt dokumenta predloga Centralnog komiteta KPK za formulisanje 14. petogodi└żnjeg plana (2021-2025) za ekonomski i socijalni razvoj i buduc虂e ciljeve za 2035. godinu. Sednica c虂e se zakljuŕ˛iti u ŕ˛etvrtak.

Petogodi└żnji plan sastavlja se na svakih pet godina od 1953. godine, glavna je odlika kineskog sistema upravljanja. U njemu se postavljaju ciljevi rasta i defini└żu politike ekonomskog i socijalnog razvoja kako bi se osiguralo da nacionalne strategije idu u korak s vremenom.

Ova godina je poslednja godina kineskog 13. petogodi└żnjeg perioda (2016-2020). Na sastanku Stalnog komiteta Politiŕ˛kog biroa Centralnog komiteta KPK pro└żle nedelje, Si je rekao da je primena 13. plana obavljena nesmetano, jer su obavljeni kljuŕ˛ni strate└żki zadaci i 165 glavnih projekata, a glavni pokazatelji c虂e biti postignuti kako je planirano i svi ciljevi i zadaci postavljeni u planu c虂e biti ostvareni.

Tokom poslednjih pet godina, kineska ekonomija porasla je blizu 100 biliona juana (oko 15 biliona dolara), sa BDP-om po stanovniku koji prelazi 10.000 američkih dolara. Udeo kineske ekonomije u svetu dostigao je 16,3 odsto u 2019. godini.

Kina sada ima najveće svetsko stanovništvo sa srednjim prihodima i spremna je da zaustavi apsolutno siromaštvo, koje naciju proganja hiljadama godina.

PripremioíGRadosav Berbatović