Kina novim merama podstiŕ˛e privatan biznis

2020-10-27 14:52:10
Share:

Kineske vlasti su predstavile nove mere koje imaju za cilj da pru░ďe pomoŕţ privatnim preduzetnicima u zemlji.

Nove mere predvi┴xaju intenziviranje napora na smanjenju korporativnih tro└żkova za privatna preduzec虂a, jaŕ˛anje podr└żke nauŕ˛nim i tehnolo└żkim inovacijama i pobolj└żanje snabdevanja zemlji└żtem i drugim kljuŕ˛nim resursima. Nove smernice je nedavno objavilo └żest centralnih odeljenja, ukljuŕ˛ujuc虂i Nacionalnu komisiju za razvoj i reforme.

Smernice imaju za cilj re└żavanje aktuelnih problema privatnih preduzec虂a, rekao je zamenik generalnog sekretara te komisije D░ďao 膶ensin.

Neke specifiŕ˛ne mere bic虂e preduzete za podr└żku razvoju privatnih preduzec虂a, poput nastavka smanjenja poreza i naknada i daljeg smanjenja cena energije i internet usluga.

D░ďao je rekao da c虂e ta komisija strogo primenjivati smernice zajedno sa ostalim centralnim odeljenjima u cilju pobolj└żanja poslovnog okru░ďenje za privatna preduzec虂a i pospe└żivanja njihove vitalnosti.

Pripremio: Bojan Pavloviŕţ