Razvoj e-trgovine u siroma└żnim delovima Kine

2020-10-27 15:28:49  | CRI
Share:

Elektronska trgovina u Kini razvija se velikom brzinom u ruralnim delovima i pokriva vi└że od 832 siroma└żne oblasti └żirom Kine. Vrednost maloprodaje preko interneta porasla je sa 180 milijardi juana u 2014. godini na 1,7 biliona juana u 2019. godini.

Nakon sprovo┴xenja politike popularisanja telekomunikacija, stopa pokrivenosti optiŕ˛kim kablovima siroma└żnih sela je poveŕţana sa 70% na 98%; stopa pristupa internetu u kineskim osnovnim i srednjim └żkolama porasla je sa 79,2% krajem 2016. godine na 98,7% u avgustu 2020. godine, dok je tzv. telemedicina kori└żŕţena u svim bolnicima siroma└żnih sela na nacionalnom nivou.

膶ajna Mobajl, Alibaba i Fondacija za razvoj kineskog interneta, kao i drugih 38 preduzeŕţa i dru└żtvenih organizacija potpisali su sporazum sa 42 siroma└żna sela o 77 projekata za smanjenje siroma└żtva putem interneta, ukljuŕ˛ujuŕţi pokrivenost mre░ďom, prodaju poljoprivrednih proizvoda preko mre░ďe, obrazovanje na daljinu, obuku o e-trgovini i pametna putovanja.

Pripremio: ˘Ěang 膶ao