Kina sa zemljama na ▄d濸ojasu i putu▄d  razvija zelenu energiju

2021-10-19 10:09:58  | CRI
Share:

Potpredsednik Vlade Kine Han D░ďeng pozvao je u ponedeljak na zajedniŕ˛ke napore kako bi se omoguc虂ilo snabdevanje energijom zemalja koje uŕ˛estvuju u Inicijativi ▄d濸ojas i put▄d  da se preusmere ka efikasnijem, zelenijem i raznovrsnijem pravcu, kao deo └żirih napora za odgovor na klimatske promene.

U primedbama upuc虂enim putem video veze na Drugoj ministarskoj konferenciji o ▄d濸ojasu i putu▄d   Han je ponovio obec虂anje Kine da c虂e ojaŕ˛ati energetsku saradnju sa razliŕ˛itim dr░ďavama, zajedniŕ˛ki promovisati odr░ďivi razvoj globalnog energetskog sektora i osigurati energetsku bezbednost.

Hanove primedbe usledile su nakon pro└żlomeseŕ˛ne najave predsednika Si Ýţinpinga da nacija nec虂e graditi nove energetske projekte vezane za ugalj u inostranstvu i da c虂e pojaŕ˛ati podr└żku drugim zemljama u razvoju zelene energije i energije sa niskim sadr░ďajem ugljenika.

Potpredsednik vlade je tako┴xe naglasio potrebu da se zajedniŕ˛ki promovi└że sveobuhvatni rast energetskog sektora i po└żtovanje prava razliŕ˛itih nacija pri izboru vlastitih strategija razvoja energije.