Amerięňki apelacioni sud odbacio zabranu Vięňeta

2020-10-27 10:28:52  | CRI
Share:

Amerięňki apelacioni sud odbacio je u ponedeljak zahtev Ministarstva pravde da dozvoli vladi da odmah zabrani prodavnicama aplikacija kompanija Epl i Gugla da nude Tensentov Vięňet za preuzimanje u amerięňkim prodavnicama aplikacija.

Troęňlano vec虂e Apelacionog suda za deveti krug reklo je u kratkom nalogu da vlada nije dokazala da c虂e Üd´îretrpeti neposrednu, nepopravljivu povredu tokom trajanja ovog apela koja se ubrzavaÜd˙˙

U petak je amerięňki sudija u San Francisku odbio zahtev Ministarstva pravde da promeni odluku o spreęňavanju zabrane Vięňeta.

Pripremila: Vang Tingting