Komentar: 膶injenice pokazuju da Inicijativa ▄d濸ojas i put▄d  pru░ďa pomoc虂 razvoju zemljama u razvoju

2020-10-27 11:11:37  | CRI
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Majk Pompeo u mnogim me┴xunarodnim prilikama napadao je i diskreditovao Kinu, └żireŕţi la░ďi da je takozvana Inicijativa ▄d濸ojas i put▄d  stvorila ▄d´§amku duga▄d   u poku└żaju da spreŕ˛i relevantne zemlje u saradnji sa Kinom, └żto je izazvalo └żiroko negodovanje me┴xunarodne zajednice.

Inicijativa ▄d濸ojas i put▄d  je globalni javni proizvod koji Kina pru░ďa me┴xunarodnoj zajednici. Od podno└żenja inicijative 2013. godine, Kina je uvek sara┴xivala sa zemljama u razvoju na osnovu uzajamnog po└żtovanja, jednakosti i uzajamne koristi i pru░ďala pomoŕţ bez ikakvih politiŕ˛kih uslova u okviru svojih moguŕţnosti, └żto je efikasno promovisalo lokalni ekonomski i socijalni razvoj i pobolj└żalo ░ďivotne uslove ljudi, └żto je └żiroko pozdravljeno sa svih strana. Do sada nijedna zemlja nije upala u takozvanu ▄d´§amku duga▄d  zbog saradnje sa Kinom. Od maja ove godine ukupno 138 zemalja i 30 me┴xunarodnih organizacija potpisalo je 200 dokumenata o saradnji na zajedniŕ˛koj izgradnji ▄d濸ojasa i puta▄d  sa Kinom. Ovo je glasanje o poverenju i podr└żci koju je me┴xunarodna zajednica dala Inicijativi ▄d濸ojas i put▄d  

Suprotno tome, prema podacima Me┴xunarodnog monetarnog fonda, na kraju 2019. godine 40% afriŕ˛kih zemalja je u dugovima, a poverioci veŕţine zemalja su evropske i ameriŕ˛ke banke i preduzeŕţa.

Trenutno je kovid 19 ozbiljno uticao na globalni ekonomski razvoj. Da bi se pomoglo mnogim zemljama u razvoju koje se suoŕ˛avaju sa ekonomskim pritiscima, Kina je aktivno pokrenula i uŕ˛estvovala u ▄d˛\lanu za smanjenje duga▄d  Grupe 20, a istovremeno je naporno radila na promovisanju infrastrukturnih projekata u Inicijativi ▄d濸ojas i put▄d  kako bi pru░ďila pomoc虂 razvoju zemalja u razvoju. To u potpunosti pokazuje da inicijativa ▄d濸ojas i put▄d  nije ▄d´§amka▄d  za stvaranje dileme oko duga, veŕţ ▄d˛\ita▄d  za re└żavanje ▄d┬sladi za razvojem▄d  

Pripremila: Vang Ping