R. L. Kun obja└żnjava Peto plenarno zasedanje CK KPK-a 19. saziva

2020-10-27 11:33:41  | CRI
Share:

Peto plenarno zasedanje CK KPK-a 19. saziva otvoreno je 26. oktobra u Pekingu. Ceo svet posmatra: Kako Kina planira? Kuda ide Kina?

14. petogodi└żnji plan smatra se kritiŕ˛nim, s obzirom na sve manju me┴xunarodnu trgovinu, tako da je potra░ďnja za kineskom robom manja, a promenljivo globalno okru░ďenje takvo da je osetljivost na rast Kine veŕţa, pripremajuŕţi zemlju tako za ekonomske izazove unutar zemlje i rastuŕţa neprijateljstva iz inostranstva.

Doktor R. L. Kun se fokusira na ono └żto je predsednik Si Ýţinping nazvao strategijom ▄d´ývostruke cirkulacije▄d  i izla░ďe srednjoroŕ˛nu ekonomsku strategiju nazvanu ▄d˛aizija 2035▄d   koja detaljno opisuje napore Kine da postane potpuno modernizovana, socijalistiŕ˛ka nacija i velika sila u svetu sredinom ovog veka.

Pripremila: Vang Ping