Gutere└ż istakao znaŕ˛aj jaŕ˛anja me┴xunarodne saradnje

2020-10-27 16:54:19  | CRI
Share:

Generalni sekretar UN-a Antonio Gutere└ż izjavio je u ponedeljak da je me┴xunarodna saradnja jedini naŕ˛in za re└żavanje pandemije koronavirusa i klimatske krize └żirom sveta.

▄d濵e┴xunarodna saradnja je jedini naŕ˛in da se pobedi pandemija kovida-19, kao i klimatska vanredna situacija, porast nejednakosti i └żirenje mr░ďnje▄d   rekao Gutere└ż na neformalnom plenarnom sastanku Generalne skup└żtine UN-a povodom Dana UN-a.

"U ovom trenutku sa ogromnim izazovima, podr░ďavam deklaraciju Generalne skup└żtine o posvec虂enosti jaŕ˛anju multilateralizma," rekao je generalni sekretar. ▄d濶adam se da ŕţemo pronaŕţi odgovarajuŕţi inkluzivni naŕ˛in koji c虂e pojaŕ˛ati globalnu upravu i to kako c虂e svet reagovati na trenutne i buduc虂e izazove▄d   rekao je Gutere└ż.

Ujedinjene nacije su proslavile svoj dan 24. oktobra u znak seŕţanja na taj dan davne 1945. godine kada je usvojena Povelja svetske organizacije. Dan UN-a se obele░ďava od 1948. godine.

Pripremio: ˘Ěang 膶ao