Poreklo kovida 19: Tra░ďenje virusa za op└żte dobro svih ljudi

2021-08-03 10:48:36  | CRI
Share:

Istraga o poreklu koronavirusa od velikog je znaŕ˛aja i za op└żte dobro svih ljudi, navodi se u ŕ˛lanku Big njuz netvorka, medijske organizacije sa sedi└żtem u Dubaiju.

▄d´÷ra░ďenje porekla kovida 19 pomoc虂i c虂e nauŕ˛nicima i zdravstvenim struŕ˛njacima da prona┴xu naŕ˛ine da spreŕ˛e da se sliŕ˛ni incidenti ponavljaju u buduc虂nosti▄d   citirao je ŕ˛lanak dr Petera Ben Embareka, └żefa me┴xunarodnog tima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) tokom putovanja u Vuhan u februaru.

Izve└żtaj SZO objavljen je krajem marta nakon └żto je grupa struŕ˛njaka zavr└żila istra░ďivanje o poreklu u Vuhanu. Zakljuŕ˛eno je da postoji velika verovatnoc虂a da je ▄d˛airus u zajednicu unet preko nepoznate ░ďivotinje koja je delovala kao posrednik izme┴xu slepih mi└żeva i ljudi▄d  

"Prema SZO, pronalazak ove ░ďivotinje bio bi prvi korak na dugom putu ka utvr┴xivanju kako se prvobitno dogodilo prelivanje u ljudsku populaciju", navodi se u ŕ˛lanku.

˘Ěto se tiŕ˛e ▄d├teorije curenja iz laboratorije▄d   u ŕ˛lanku Big njuza citiran je virolog Vinsent Racanielo, profesor mikrobiologije i imunologije na Medicinskom centru Univerziteta Kolumbija, koji ka░ďe da ▄d˛eema direktnih dokaza da je virus do└żao iz laboratorije i da takva ideja potpuno zanemaruje poznate nauŕ˛ne ŕ˛injenice ▄d  

U ŕ˛lanku se spominje da su SAD usvojile zakone o tro└żenju 300 miliona dolara za fond za "suzbijanje kineskog uticaja" i 100 miliona dolara za medijske kompanije kako bi "podigle svest i povec虂ale transparentnost u pogledu negativnog uticaja aktivnosti vezanih za Inicijativu ▄d濸ojas i put▄d  

▄dÝUko se ovaj slo░ďen, osetljiv i va░ďan posao ne obavi nepristrasno i profesionalno, svi c虂emo snositi posledice▄d   zakljuŕ˛uje se.