Mapa: Gde je sve virus korona prona┴xen u uzorcima kanalizacije i krvi tokom 2019.

2021-08-06 13:59:31
Share:

Nedavni istra░ďivaŕ˛ki rad ukazao je na to da je kovid 19 mogao da cirkuli└że u Italiji krajem 2019. godine, nekoliko nedelja pre nego └żto je formalno identifikovan u Kini, └żto je otvorilo jo└ż pitanja o poreklu virusa, izve└żtava Centralna kineska televizija.

Nauŕ˛nici i medicinske ustanove iz celog sveta (pogledati tabelu) od poŕ˛etka pandemije kovida 19 istra░ďivali su SARS-kov 2, virus koji izaziva bolest, navodi Centralna kineska televizija.

Pregledom prethodnih sluŕ˛ajeva, testovima na uzorcima krvi, pa ŕ˛ak i otpadnih voda, vi└że studija je otkrilo postojanje virusa na drugim mestima pre nego └żto je Kina prijavila prvi sluŕ˛aj, izve└żtava Centralna kineska televizija.

"Ovi primeri potiŕ˛u iz nedavnih studija nauŕ˛nika iz celog sveta, koji pokazuju da Vuhan mo░ďda nije bio prvo mesto poŕ˛etka SARS-kov 2", rekao je pro└żlog meseca Lijang Vanijen, vo┴xa kineske ekipe u okviru tima zajedniŕ˛kih struŕ˛njaka Kine i Svetske zdravstvene organizacije.

Od 14. januara do 10. februara, ukupno 34 struŕ˛njaka iz SZO i Kine zajedno su sproveli 28-dnevno istra░ďivanje u Vuhanu. Iako su zakljuŕ˛ili da je takozvana ▄d├teorija o curenju iz laboratorije▄d  ▄d´­rajnje malo verovatna▄d   oni su tako┴xe preporuŕ˛ili sprovo┴xenje daljih istra░ďivanja o ranijim sluŕ˛ajevima na globalnom nivou.

PripremioŰŠÔcadosav Berbatoviŕţ