SZO poziva na depolitizaciju prac虂enja porekla kovida 19

2021-08-13 10:24:24
Share:

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) pozvala je sve vlade u ŕ˛etvrtak da depolitizuju prac虂enje porekla i da zajedno rade na razvoju zajedniŕ˛kog okvira za suprotstavljanje buduc虂im novim patogenima pandemijskog potencijala.

Nakon objavljivanja zajedniŕ˛kog izve└żtaja SZO-a i Kine o prvoj fazi studija o poreklu virusa SARS-kov-2 u martu 2021. godine, SZO je iznela sledec虂i niz studija koje treba preduzeti i o kojima se dalje raspravlja sa dr░ďavama ŕ˛lanicama i struŕ˛njacima o sledec虂im koracima, navodi se u saop└żtenju SZO.

Prioritet SZO-a je da nauŕ˛nici nadograde prvu fazu studija, primene preporuke iznete u izve└żtaju iz marta 2021. godine i ubrzaju nauŕ˛ne napore po svim hipotezama, dodaje se u saop└żtenju.

PripremioŰŠÔcadosav Berbatoviŕţ