Kineska predstavnica predstavila situacije o garanciji za smanjenje siroma└żtva i zapo└żljavanju u Sin┴xijangu na Savetu za ljudska prava

2021-09-24 17:08:19
Share:

Predstavnica kineskih etniŕ˛kih manjina je 22. septembra odr░ďala govor na 48. sednici Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Ona je tom prilikom na osnovu sopstvenog iskustva predstavila dostignuŕţa u smanjenju siroma└żtva i garantovanju zapo└żljavanja u Sin┴xijangu u Kini.

Ke Erman, predstavnica narodnosti tad░ďikistan iz autonomne prefekture Kizilsu Kirgiz, rekla je da njen rodni grad imao lo└że prirodno okru░ďenje i lo└żu infrastrukturu. Lokalna vlast je sprovela sveobuhvatnu politiku preseljenja, omoguŕţavajuŕţi seljanima da ░ďive u svetlim i prostranim zgradama, da koriste vodu sa ŕ˛esme, prirodni gas i internet i da u░ďivaju u besplatnoj medicinskoj nezi i obrazovanju. Vlada je tako┴xe pru░ďila razliŕ˛itu pomoc虂u oblasti poljoprivrede i stoŕ˛arstva. Sada svako domaŕţinstvo ima stabilne prihode i ░ďivotni standard je svakim danom sve bolji.

Pripremio: Luo 膯i