B░ďe░ďinski: ▄d淧riuŕ˛ene diplomate▄d  odluŕ˛uju o spoljnoj politici SAD-a

2020-08-04 16:32:01
Share:

Ameriŕ˛ki ambasador u ˘Ěvedskoj Mark B░ďe░ďinski rekao je tokom intervjua 2019. da se ameriŕ˛ki politiŕ˛ki kontekst promenio nakon Hladnog rata, i da se ameriŕ˛ka politiŕ˛ka igra sad zasniva na glasanju i novcu.

On je rekao da su stvarni diplomatski struŕ˛njaci, poput Henrija Kisind░ďera, Zbignjev B░ďe░ďinskog, Brenta Skaokrofta i Madelin Olbrajt, vodili ameriŕ˛ku diplomatsku politiku. Me┴xutim sada ▄d┤ţriuŕ˛ene diplomate▄d  odluŕ˛uju i spoljnoj politici SAD-a, dodao je B░ďe░ďinski.