Mobilno plaanje

2020-10-27 10:42:07  | CRI
Share:

Mobilno plaanje predstavlja vrstu plaanja ili kupovine proizvoda i usluge uz pomo mobilnog telefona, koji slui kao sredstvo iniciranja transakcije. Mobilno plaanje zahteva efikasno integrisanje interneta, mobilnog urexaja i finansijskih institucija. Mobilno plaanje se primenjuje ne samo tokom kupovine robe i korienja javnog prevoza, ve i za plaanje telefonskog servisa, gasa, vode i struje. U eri interneta mobilno plaanje obara ogranienja tradicionalnih naina plaanja to olakava aktivnosti plaanja ljudi bilo gde i bilo kad.

Pripremila: Vang Tingting