Najbolje oźņuvaniji carski vrt-Park Beihai

2021-09-23 18:46:30
Share:

Park Beihai se nalazi u blizini zabranjenog grada, i drugim reźņima u blizini centralne ose grada Pekinga. Ovaj je park i najbolje oźņuvaniji carski vrt, koji ima veźī viĄ¾e od hiljadu godina.

Svi Kinezi su veoma poznati sa ovim parkom, jer svi nas kada smo bili uźņenici u preliminarnoj Ą¾koli, uźņili smo tekst Üd濪a zajedno veslamo u park Beihai!Üd’’I ovaj tekst je dalje ostao u danaĄ¾njem ud°Ōbeniku kineskog jezika. TakoĮxe, pesma pod istim nazivom, koja je bila izvedena 80.-ih godina proĄ¾log veka, do danas je veoma popularna u Kini.

Video pripremili: Bai Ju i Fu Jiheng