ජාත්‍යන්තර අවධානය ඉතිරිය

සඟරාව ඉතිරිය

වීඩියෝ ඉතිරිය

ගුවන් විදුලිය ඉතිරිය

විශේෂාංග ඉතිරිය

නව කොරොනා වෛරස් වසංගතයෙන් පසු යී වු හි රැඳී සිටින විදේශ ව්‍යාපාරිකයන්
චීනයේ හූ නාන් පළාතේ කොරොනා වෛරස් වසංගතය පාලනයට දායක වී සිටින වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයක්
විද්‍යාව හා තාක්ෂණය මුසු කරගත් චීන නව අවුරුදු ප්‍රවාහන සේවා
චීන වසන්ත උත්සව චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර පිළිබඳ විදේශිකයින්ගේ අත්දැකීම

චීන සෞන්දර්යය ඉතිරිය

Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei Heilongjiang Henan Hubei Hunan Hong Kong Jiangxi Jiangsu Jilin Liaoning Macao Neimenggu Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin Xinjiang Xizang Yunnan Zhejiang
Beijing Shanghai Tianjin Chongqing Hebei Shanxi Neimenggu Liaoning Jilin Heilongjiang Jiangsu Zhejiang Anhui Fujian Jiangxi Shandong Henan Hubei Hunan Guangdong Guangxi Hainan Sichuan Guizhou Yunnan Xizang Shaanxi Gansu Ningxia Qinghai Xinjiang Hong Kong Macao Taiwan

චීන බස ඉතිරිය

Ǻ~yj
Ǻ~ykj

විමසුම ඉතිරිය

ජනතාවගේ ජීවිතවල සුරක්ෂිතතාවයට මුල් තැන දෙමින්, නව කොරොනා වසංගතය වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් විද්‍යාත්මක හා ඵලදායී පියවර රැසක් කොරොනා වෛරස් වසංගතය වැළැක්වීම හා පාලනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය විද්‍යාත්මක හා ඵලදායී පියවර ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙනවා. ජනතාවගේ ජීවිතවල සුරක්ෂිතතාවයට හා සෞඛ්‍යයට මුල් තැන දෙමින්, වසංගතය මැඩපැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ලෙස කැප වෙමින් සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහතික කිරීමට චීන ශ්‍රී ලාංකික සේවකයින් අත්වැල් බඳිමින් ඉදිරියට... #විමසුම#එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙළ යටතේ චීනය හා ශ්‍රී ලංකාව යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය පිළිබඳ සහයෝගිතා ව්‍යාපෘති රැසක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා විල්පත්තුව ජාතික වනෝද්‍යානය සහ කෝමාරිකා වගා ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ම ජාතික වනෝද්‍යාන අතරින් විල්පත්තුව ජාතික වනෝද්‍යානයට හිමි වන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයක්. සරු වන ජීවි සම්පත්වලින් පිරි විල්පත්තුව ජාතික වනෝද්‍යානය බොහෝ කලක සිට දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණයට පාත්‍ර වී තිබෙනවා