ජාත්‍යන්තර අවධානය ඉතිරිය

සඟරාව ඉතිරිය

වීඩියෝ ඉතිරිය

ගුවන් විදුලිය ඉතිරිය

විශේෂාංග ඉතිරිය

ජාත්‍යන්තර උයන්වතු ප්‍රදර්ශන භූමිය සංචාරක ගමනාන්තයක් බවට පත් කෙරේ
ජෛව පරිපාලනයෙන් සුරක්ෂිත කෙරුණ චින්හැයි වැව
චීන සමාජවාදී නවීකරණ සංවර්ධනයේ ශ්‍රේෂ්ඨ ඓතිහාසික හැරවුම් ලක්ෂය
ලෝක ඉතිහාසයට එක් වන බෙයිජිං ජාත්‍යන්තර උයන්වතු ප්‍රදර්ශනය

චීන සෞන්දර්යය ඉතිරිය

Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei Heilongjiang Henan Hubei Hunan Hong Kong Jiangxi Jiangsu Jilin Liaoning Macao Neimenggu Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin Xinjiang Xizang Yunnan Zhejiang
Beijing Shanghai Tianjin Chongqing Hebei Shanxi Neimenggu Liaoning Jilin Heilongjiang Jiangsu Zhejiang Anhui Fujian Jiangxi Shandong Henan Hubei Hunan Guangdong Guangxi Hainan Sichuan Guizhou Yunnan Xizang Shaanxi Gansu Ningxia Qinghai Xinjiang Hong Kong Macao Taiwan

චීන බස ඉතිරිය

學漢語首頁左側大圖
學漢語首頁右側大圖

විමසුම ඉතිරිය

චීන - ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට නව ප්‍රවේශයක් කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය හා චීනයේ විශ්ව විද්‍යාල දෙකක් අතර අධ්‍යාපන සහයෝගතා වෙනුවෙන් අව‍බෝධතා ගිවිසුම්වලට එළඹීමට ශ්‍රී ලංකා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය පසුගියදා හිමි වුනා. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තයේ අනාගතය අලංකාර මෙන්ම සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය හිමි ශ්‍රී ලංකාව යන ස්වරූපය නැවත බිහි කිරීමට අංගසම්පූර්ණ වැඩසටහනක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. දේශපාලන තරඟයෙන් තොරව රටේ සංවර්ධනය මුළු ශක්තියෙන් මෙහෙය වන දේශපාලන පරිසරයක් ද අත්‍යඅවශ්‍ය බව විශ්‍ලේෂකයන් පෙන්වා දෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසර සංවර්ධනයට ප්‍රතිලාභ ගෙනදෙන ප්‍රතිපත්තිමය අඛණ්ඩතාව ඉදිරි වසර තිහ ඉලක්ක කර ගනිමින් සියළු සංවර්ධන කටයුතු සිදු කරන බව මෑතකදී ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රකාශ කළා. වර්තමානයේ රටේ වර්ධනයට නොගැලපෙන පැරණි ආර්ථික රටාවෙන් සමු ගෙන යාවත්කාලීන ලෙස නව ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කොට ශ්‍රී ලංකා ජනතාව ඉහල තලයකට ඔසවා තැබීම අරමුණ බව ද සඳහන් වෙනවා