සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් කෙරෙහි අවධානය යොමු වු චීන ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනය

2019-11-06 19:01:25
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

2 වන චීන ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනයේ ආහාර හා කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදිත කුටියේදී, සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල බොහෝ ප්‍රදර්ශකයින් තමන්ගේ සුවිශේෂී හා තරඟකාරී නිෂ්පාදිතයන් විදහා දැක්වීමට සෑම උත්සාහයක්ම ගත්හ. චීන වෙළඳපොළ ව්‍යාප්ත කිරීමේ දැඩි කැමැත්ත ඉන් පිළිබිඹු වේ. මෙවර ප්‍රදර්ශනය සංවර්ධිත රටවල ප්‍රදර්ශකයින් සමඟ තරඟ කිරීම සඳහා වන සමාන අවස්ථා ඔවුන්ට ලබා දී තිබේ.

බොහෝ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථික ඒකකයන් කාර්මික දාමයේ මධ්‍යම හා පහළ කෙළවරේ පිහිටා ඇති අතර, ඔවුන් ගෝලීය ප්‍රධාන වෙළඳපලට ප්‍රවේශ වීමේ නාලිකා ඉතා සීමිත වන නිසා, ගෝලීයකරණය බාධාවන්ට මුහුණ දෙන වත්මන් මොහොත්තේ, නව නාලිකා සහ වෙළඳපල පුළුල් කරමින් ආර්ථික වර්ධන නව ස්ථාන සොයා ගැනීම ඔවුන්ට ඉතා හදිසි වේ. ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ ප්‍රකාශක කීත් රොක්වෙල් මහතා කී පරිදි, ආනයන ප්‍රදර්ශන මගින් ඌන සංවර්ධිත රටවල ව්‍යවාසයන්ට තමන් චීනයේ සහ සමස්ත ලෝකයේ ව්‍යවසායන් වෙත හඳුන්වා දී ගෝලීය වෙළඳ පද්ධතියට සම්බන්ධ වීමට අවස්ථා ලබා ගත හැකි වේ. සමෘද්ධිය සහ සාමකාමී සංවර්ධනය සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා ඇති එකම මාර්ගය ගෝලීය වෙළඳාම බව චීනය හොඳින් අවබෝධ කිරීම ඊට හේතුවයි.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති