2 වන චීන ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනයේ නවතම අධි තාක්‍ෂණික නිෂ්පාදිතයන් රැසක්

2019-11-08 18:56:12
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

2 වන චීන ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනයේ දී “ගෝලීය පළමු”හෝ “චීනයේ පළමු ” නවතම අධි තාක්‍ෂණික නිෂ්පාදිතයන් ගණනාවක් ප්‍රදර්ශනය කර තිබේ. මෙම නවතම ගෝලීය විද්‍යාත්මක හා තාක්‍ෂණික ජයග්‍රහණ මගින් ජනජීවිතය ගැඹුරින් වෙනස් කරනවා පමණක් නොව, එය ලෝක ආර්ථික වර්ධනයට නව එන්ජිමක් අත් කර දෙමින් මානවයන්ගේ අනාගතය ආලෝකමත් කරනු ඇත.

වර්තමානයේ, නව වටයේ විද්‍යා තාක්‍ෂණික විප්ලවය හා කාර්මික පරිවර්තනය සුවිශාල ප්‍රගති අත්කර ගැනීමේ ඓතිහාසික අවස්ථාවෙහි සිටී. ලෝක ආර්ථිකයේ නව ව්‍යාපාර හා නව එන්ජිම් නිරන්තරයෙන් මතුවෙමින් පවතින අතර විද්‍යා තාක්‍ෂණය හා ආර්ථිකය ගැඹුරින් ඒකාබද්ධ වෙමින් පවතී. ආනයන ප්‍රදර්ශනය නිසැකවම වැදගත් පුහුණු වේදිකාවක් වේ.

පළමු චීන ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනය හා සැසඳීමේදී,දෙවන ප්‍රදර්ශනයේදී වඩාත් වැඩි අධි තාක්ෂණික නිෂ්පාදිතයන් ඉදිරිපත් කර තිබේ. එයින් ජනතාව තුළට “අනාගතය පැමිණ තිබේ” යැයි ගැඹුරු හැඟීමක් ඇති කරනු නිසැකයි.

වර්තමානයේ වෙළඳ ආරක්ෂණවාදය හා ඒකපාර්ශ්වවාදය හිස ඔසවා ඇති අතර ආර්ථික ගෝලීයකරණය බාධාවන්ට මුහුණ දී සිටී. මෙවන් තත්වයක් යටතේ ලෝක ආර්ථිකයට නව වර්ධන අවස්ථා අත්‍යවශ්‍යයි. මෙවර ප්‍රදර්ශනයේ විවිධ අධි තාක්‍ෂණික නිෂ්පාදිතයන් ලෝක ආර්ථික වර්ධනයට නව ශක්තියක් ලබා දෙනු ඇති බවට කිසිම සැකයක් නොමැත.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති