උණුසුම්“ද්විත්ව එකොළහ”අන්තර් ජාල සාප්පු සවාරි‍යෙන් වාර්තාගත ගණුදෙනු ප්‍රමාණයක්

2019-11-12 17:05:22
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

උණුසුම්“ද්විත්ව එකොළහ”අන්තර් ජාල සාප්පු සවාරි‍යෙන් චීන ආර්ථික ශක්තිය පිළිබිඹු වෙයි.

දෙවන චීන ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනය අවසන් වී “ද්විත්ව එකොළහ”අන්තර් ජාල සාප්පු සවාරිය ඊයේ (11) පැවැත්විණ. එම දිනයේදී Tmall හා JD යන චීන විද්‍යුත් වාණිජ වේදිකා වල සිදුවූ ගනුදෙනු ප්‍රමාණය වෙන්‍ වෙන් ව චීන යුවාන් බිලියන 268.4ක් හා 204.4කි. එය පසුගිය වසරේ එම දිනයේ ප්‍රමාණයට වඩා වෙන් වෙන් ව සියයට 25.7 හා 27.9කින් වර්ධනය වී තිබේ. ඉන් යළි චීන වෙළඳපොළේ මිළදී ගැනීමේ විශාල ධාරිතාව දක්නට ලැබේ. චීන ආර්ථිකය බාහිර අවිනිශ්චිතතාවන්ට මුහුණ දුන්නද දේශීය පරිභෝජන වෙළඳපොල තවදුරටත් උණුසුම් තත්ත්වයක පවතී. ඉන් චීන ආර්ථික ස්ථීරභාවය, සැඟවුනු හැකියාව හා අවදානමට දක්වන ප්‍රතිවිරෝධි හැකියාව පිළිබිඹු වෙයි.

චීනයේ විශාල ජනගහනය, ක්‍රමයෙන් වැඩි වන මධ්‍යම ආදායම් ලබන පිරිස හා අධිගුණාත්මක ජීවිතය හඹා යාම මගින් විශාල ගෝලීය පරිභෝජන වෙළඳපොලක් බිහි කර තිබේ. එය චීන ආර්ථිකය අධිගුණාත්මක වශයෙන් සංවර්ධන වීමට තල්ලුවකි.

“ද්විත්ව එකොළහ”සාප්පු සවාරිය උණුසුම් වීමෙන් පිළිබිඹු වන්නේ ප්‍රබල දේශීය වෙළඳපොළ, චීන ආර්ථිකය බාහිර අභියෝග වලට සාර්ථකව මුහුණ දීමට හා අඛණ්ඩව ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට පදනමක් වන බවයි.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති