සමස්ත චීන පොදු ආර්ථික විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵලය එළිදැක්වෙයි

2019-11-20 19:55:03
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

සිව්වැනි සමස්ත චීන පොදු ආර්ථික විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵලය එළිදැක්වෙයි. චීන ආර්ථිකය ඉහල ගුණාංගයෙන් යුත් සංවර්ධනය කරා වර්ධනය වෙමින් පවතින බව එම ප්‍රතිඵලයෙන් පිළිබිඹු වෙයි. මෙහිදී ලක්ෂණ කිහිපයක් පෙන්වා දිය හැකිය.

තුන් වැනි කර්මාන්තයේ ශීඝ්‍ර වර්ධනයෙන් ආර්ථික ව්‍යහුය අඛණ්ඩව ප්‍රශස්ත වී තිබේ. ව්‍යාපාරික පරිසරය අඛණ්ඩව යහපත් වෙමින් වෙළඳපොළ ස්වභාවයන්ගේ සංඛ්‍යාව කැපී පෙනෙන සේ වැඩි වීමෙන් ආර්ථිකයේ ඉහල ගුණාංගයෙන් යුත් වර්ධනය වෙනුවෙන් ප්‍රාණවත්භාවය හඳුන්වා දී තිබේ. නිර්මාණශීලිත්වය හා නිපැයුම ඒ සඳහා බලය එකතු කර ඇත.

මේ අතර චීන ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධනයෙහි අඩුපාඩු ද මෙවර පොදු ආර්ථික විමර්ශනයෙන් පෙනේ. වියපත් පුද්ගලයන් රැක ගැනීම, සෞඛ්‍ය සේවාව, අධ්‍යාපනය සඳහා වන අවශ්‍යතාව ඉහල නංවා තිබෙද්දී වෙළඳපොළේ සැපයුම හිඟ තත්ත්වයක පැවතීම ඉන් එකකි. කර්මාන්ත තාක්ෂණික දියුණුව ද තවදුරටත් කඩිනම් කළ යුතුය.

කෙසේ වුවද ප්‍රතිසංස්කරණ හා විවෘතභාවය ගැඹුරට ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමගම චීන ආර්ථිකය වඩාත් වැඩි සැඟවුණු හැකියාවන් හා බලය විදහා පානු ඇත. චීන ජනතාවගේ දිනෙන් දින වැඩි වෙමින් පවතින ජීවිත අවශ්‍යතාවන් සපුරාලීමටත් ලෝක ආර්ථිකයට ශක්තිමත් අනුබලයක් දැක්වීමටත් හැකි වන බව විශ්වාස කෙරේ.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති