ලන් යූ චොන්ග් ෂූ 垒计

2018-04-18 09:40:46
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

                                                 ලන් යූ චොන්ග් ෂූ垒计


යහපත් ලෙස ජීවත්වීමට නිපුණතාවන් මෙන්ම යහගුණයත් අත්‍යවශ්‍යයි. කපටි පුද්ගලයන් බොහෝ අවස්ථාවල වාසි ලබා ගත්තද කවරදා හෝ ඔවුන්ගේ සැබෑ ස්වභාවය සමාජයට අනාවරණය වෙනවා. මේ පැරණි චීන කතාව ඒ ගැන අපිට කියා දෙනවා.

ලන් යූ චොන්ග් ෂූ 垒计


ලන් යූ චොන්ග් ෂූ 垒计

ලන් යූ චොන්ග් ෂූ 垒计


මෙම ප්‍රස්ථා පිරුළ ˉලන් යූ චොන්ග් ෂූˇ ලෙසයි හැඳින් වෙන්නේ. මෙහි ˉචොන්ග්ˇ යන චීන අකුරට අර්ථ කිහිපයක් තිබෙනවා. මේ ප්‍රස්ථා පිරුළට අනුව නම් එහි තේරුම, බොරුවට සිටීම හෝ බොරුවට ගැනීම යන්නයි.

ලන් යූ චොන්ග් ෂූ 垒计

 

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති