යූ බන්ග් ෂියන්ග් චෙන්ග් 鴉癋

2018-05-02 14:57:07
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

යූ බන්ග් ෂියන්ග් චෙන්ග් 鴉癋

බෙල්ලා සහ කැස්වටුවාගේ සටනින් ජය කාට ද? ඒ ජය මෙහි කාටවත් අයිති නොවී  අසල සිටින ධීවරයෙක් ප්‍රතිලාභියා බවට පත් වීම පුදුම දෙයක් ද? ඇත්ත වශයෙන්ම ජගත් සම්බන්ධතාව තුළත් මිනිස් සම්බන්ධතාව තුළත් මේ වැනි දේ නිරන්තරවට දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා සුසංගත ලෙස සහපැවැත්මෙහි නියැළී සිටින අයෙක් වුවත් රටක් වුවත් එය සැබෑවින්ම බුද්ධිමත් දෙයක් ලෙස හැඳින් විය හැකි...

යූ බන්ග් ෂියන්ග් චෙන්ග් 鴉癋

යූ බන්ග් ෂියන්ග් චෙන්ග් 鴉癋


මෙම කතාව පසුව ප්‍රස්ථා පිරුළක් සේ නිර්මාණය වුණා. ඒ ˉ යූ බන්ග් ෂියන්ග් චෙන්ග්ˇ. මෙහිදී ˉචෙන්ග්ˇ යන චීන අකුරේ අර්ථය වන්නේ තරග කරනවා හෝ සටන් කරනවා යන්නයි.

 

යූ බන්ග් ෂියන්ග් චෙන්ග් 鴉癋


ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති