ලෝකයේ විශාලත ම මිනිසුන් රහිත වරාය

ශංහැයි වරායේ වාර්ෂික ප්‍රවාහන ධාරිතාව කන්ටේනර් මිලියන 40 ඉක්වමා ගොස් තිබෙනවා. එම සංඛ්‍යාව සමස්ත ඇමරිකාවේ වරායන්හී වාර්ෂිකව සිදු වන සම්පූර්ණ ප්‍රවාහන ධාරිතාව හා සමානයි.

විශේෂාංග ඉතිරිය

ලෝකයේ විශාලත ම මිනිසුන් රහිත වරාය
චීනයේ වැව් ප්‍රධානී ක්‍රමය
එක් තීරයක් එක් මාවතක් පිළිබඳ වැඩපිළිවෙළ මගින් සම්බන්ධ වූ චීන සිහිනය සහ ලෝක සිහිනය
ටිබේටයේ Qie wa ප්‍රදේශයේ වැසියන් සුවපහසු සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා සමගිව එක්ව උත්සාහ දැරීමේ කතන්දරයයි
චීන ජනාධිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක්
ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට රුකුලක් වෙමින් හම්බන්තොට වරාය චීන සමාගමක් වෙත නිල වශයෙන් පැවරේ
හරිත ඇසුරුම් භාවිත කිරීමට සුදානමින් සිටින චීනයේ අන්තර්ජාල භාණ්ඩ වෙළඳුන්
චීනයේ සංවර්ධනය ඉන්දීය ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ ඇසින්
චීනයේ බලශක්ති පිරිමැසීමේ ආර්ථිකය