ලෝකයේ විශාලත ම මිනිසුන් රහිත වරාය

ශංහැයි වරායේ වාර්ෂික ප්‍රවාහන ධාරිතාව කන්ටේනර් මිලියන 40 ඉක්වමා ගොස් තිබෙනවා. එම සංඛ්‍යාව සමස්ත ඇමරිකාවේ වරායන්හී වාර්ෂිකව සිදු වන සම්පූර්ණ ප්‍රවාහන ධාරිතාව හා සමානයි.

විශේෂාංග ඉතිරිය

සිසු සිසුවියන්ට නව මං විවර කරන ගුවේචෞ ඉලෙක්ට්‍රෝනික තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය
චීන ජනපතිගේ ප්‍රශංසාවට ලක් වූ සමාජ සේවකයෙක්
ෂී ජින් පිං මහතාගේ නිර්මාණශීලිත්ව සංකල්පය
චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතාගේ තවත් අනන්‍යතාවක්
සියළු ජාතීන්ගේ පොදු සංවර්ධනය පිළිබඳ චීන ජනපති‍ගේ අපේක්ෂා
ෂී ජින් පිං වැඩිහිටියන් හා සුහද සාමීචියක
චීන ජනපතිගේ හද පත්ලේ සිටින ග්‍රාමීය දුගී ජනතාව
ගම් බිම් වලින් ‍පෝෂණය වන චීන සිහිනය
ලෝකයේ විශාලත ම මිනිසුන් රහිත වරාය