ලෝකයේ විශාලත ම මිනිසුන් රහිත වරාය

ශංහැයි වරායේ වාර්ෂික ප්‍රවාහන ධාරිතාව කන්ටේනර් මිලියන 40 ඉක්වමා ගොස් තිබෙනවා. එම සංඛ්‍යාව සමස්ත ඇමරිකාවේ වරායන්හී වාර්ෂිකව සිදු වන සම්පූර්ණ ප්‍රවාහන ධාරිතාව හා සමානයි.

විශේෂාංග ඉතිරිය

මාංශ රසැති නිර්මාංශ ආහාර
දීර්ඝායු භුක්ති විඳින හයි නන් වැසියන්
දෙවැනි චීන ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනයේදී චීන ජනාධිපතිවරයා කළ දේශනයට ඉහළ පැසසුම්
භාෂාව ඇසුරින් දිළිදුකම තුරන් කිරීම
කාම්බෝජයේ විශාලතම සහල් අපනයනකරු චීනයයි
චීනයේ අධ්‍යාපනය ලබා ගුරුවරියක් බවට පත්ව සිටින කොරියානු සහෝදරියක්
24 වැනි Busan ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙලේදී චීන නිර්මාණකරුවන්ට සම්මාන
චීන ක්‍රියාමාර්ගය සමෘද්ධි මෙන්ම ප්‍රබල රටක් බවට පත් වීමට මඟ පෙන්වීමක්-- ඉරාන මහාචාර්යෙක්
අන්තර් ජාතික සංස්කෘතික හුමවාරුව වෙනුවෙන් දායකත්වයක් ලබා දෙන්න කැමති----යුක්රේන ශිෂ්‍යයෙක්