වීඩියෝ

ශ්‍රී ලංකාව එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙලේ දීප්තිමත් මුතු ඇටයකි
සේද හරසර 2
විශ්‍රාමික දිවිය දිරියෙන් ගතකරන චීන වැසියන්
චීනයේ පාපැදි භාවිතාව
සේද හරසර 1
චීන පළමු ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳ ශ්‍රීලාංකිකයන්ගේ අදහස්
චීන ජාතිකයින් ලොව පුරා මිලදී ගන්නා වෙළඳ භාණ්ඩ මොනවා ද යන්න අපි මේ වීඩියෝවෙන් දැන ගනිමු
රාත්‍රී ශංහයි, ගුවනින් නරඹමු
ෂැංහයි ප්‍රදර්ශනයට එක්වන ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන සඳහා තානාපතිතුමාගේ නිර්දේශය
ශංහයි ගුවන් තලයේ සිට ගෙන එන රූපරාමු මගින් ශංහයි නග‍රයේ අසිරිය විඳිමු
දැනුම යහපත්කමේ ආධාරකය මෙන්ම යහපත්කම දැනුම මෙහෙයවයි
චීන ජනාධිපතිවරයා පැරණි චීන කවියකින් පවුල් සබඳතාවන්හි වැදගත්කම පැහැදිලි කරයි
12NextEndTotal 2 pages