වීඩියෝ

නව කොරොනා වසංගත පාලන කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා චීන ජනාධිපති ‍ෂී ජින්පිං මහතා වූහාන් නගරයට පැමිණ සිටී
චීන ජනාධිපතිවරයා විසින් විධානය කරන මහජන සටන
2020 චීන වසන්ත උත්සවයේ ප්‍රාසාංගික සංදර්ශනය
සේද හරසර 9
මැකෞ රන් නෙළුම
ත්‍රස්තවාදී හා අන්තවාදී මර්දනය
සේද හරසර 8
සේද හරසර 7
සේද හරසර 5
සේද හරසර 3
චීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිතුමාගේ සුභ පැතුම්
සිංහල සේවයේ අපි හා නව චීනය
1234NextEndTotal 4 pages