சீன-மங்கோலிய தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தை

சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங் நவம்பர் 28ஆம் நாள் சீனாவில் அரசுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள மங்கோலிய அரசுத் தலைவர் குரேல்க்சுகுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

வானொலி மேலும்
செய்திகள்