பேசும் படம்>>மேலும்

ஹேபெய் மாநிலத்தில் வேளாண் துறை வளர்ச்சி
கலைகட்டும் நிலா விழா
சீனாவின் பாரம்பரிய இசைக் கருவியைத் தயாரிக்கும் கலைஞர்

சீனா>>மேலும்

சாமந்திப்பூ அறுவடை
துடைப்பம் செய்யப் பயன்படும் கூலவகைப்பயிர்கள் அறுவடை
ஆப்பிள்கள் அறுவடை

உலகம்>>மேலும்

ஐஸ்லாந்தில் அழகிய அருவி
அந்தரத்தில் டிவி
நிலா கேக் தயாரித்த நியூசிலாந்து மாணவர்கள்

சுற்றுலா&கலாச்சாரம்>>மேலும்

ஹுநான் மாநிலத்தின் காட்சியிடத்தில் பாதுகாப்புச் சோதனை
சுற்றுலா பிரதேசத்தில் உடல் நலப் பயிற்சி
தாய்லாந்தில் கடலில் சறுக்கல் போட்டி

அறிவியல்>>மேலும்

உலக ஆளில்லா விமான மாநாடு
மண்ணில்லாமல் வளர்க்கப்படும் சத்தான காய்கறிகள்
​வியாழன் கிரகமத்தில் வளிமண்டலக் காட்சி