จีนผลักดันการแยกขยะ

2019-06-27 16:42:46 | CRI
Share with:

圖片默認標題_fororder_20190627ljfl3

วันที่ 1 กรกฎาคม นครเซี่ยงไฮ้ประกาศใช้ “ระเบียบบริหารการแยกขยะ” กำหนดมาตรฐานขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะที่ใช้หมุนเวียนได้  ขยะอันตราย ขยะเปียก และขยะแห้ง พร้อมทั้งกำหนดวิธีการแยกขยะอย่างชัดเจน โดยกำหนดระบบผู้รับผิดชอบด้านการแยกขยะและหน้าที่ทางกฎหมาย หากบุคคลใดทิ้งขยะโดยไม่คัดแยก จะมีโทษปรับสูงสุด 200 หยวน และ 50,000 หยวน สำหรับองค์กร

圖片默認標題_fororder_20190627ljfl4

นอกจากนี้ กรุงปักกิ่งยังมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหารการคัดแยกขยะ ซึ่งอยู่ในแผนการบัญญัติกฎหมายในช่วงปี 2018 - 2020  โดยจะกำหนดหน้าที่แยกขยะส่วนบุคคลอย่างละเอียด ขณะที่นครเซินเจิ้นได้เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นจากสังคมในร่างระเบียบว่าด้วยการแยกขยะแล้ว

圖片默認標題_fororder_20190627ljfl2

 

Tim/Chu/Zhou

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-09-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (25-09-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-09-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-09-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-09-2563)

韓楚