เขตเหยียนชิ่ง กรุงปักกิ่ง เผยแพร่ความรู้การคัดแยกขยะ

2019-07-16 15:11:13 | CRI
Share with:

圖片默認標題_fororder_0716

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชุมชนในเขตเหยียนชิ่งของกรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ ในชุมชนซุ่นเจ๋อหยวน โดยทีมงานของชุมชนได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ

ทีมงานได้อธิบายถึงความแตกต่างของถังขยะ 4 สี รวมถึงข้อกำหนดและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการคัดแยกประเภทขยะ เช่น “สิ่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ความจริงไม่ใช่ขยะ แต่เป็นของมีค่าที่วางผิดที่”  “แบตเตอร์รี่ลิเธียม และเครื่องวัดอุณหภูมิเป็นขยะมีพิษ” รวมไปถึง “กระดูกสัตว์ไม่ใช่ของเสียจากการทำครัว”

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นมา นครเซี่ยงไฮ้เริ่มดำเนินการตาม “ข้อกำหนดการบริหารขยะในชีวิตประจำวัน” ถือเป็นเมืองแรกของจีนที่ประกาศบังคับแยกขยะ ขณะเดียวกัน กรุงปักกิ่งก็กำลังส่งเสริมการคัดแยกขยะด้วยเช่นกัน โดยจะปฏิบัติตามมาตรฐานการคัดแยกขยะ 4 ประเภท คือ ของเสียจากการทำครัว ขยะพิษ ขยะอื่น ๆ และสิ่งของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

Tim/LR/Zheng

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2563)

  • เกาะกระแสจีน (11-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (10-07-2563)

劉榕