เรียนรู้เข้าใจจีน หนุนการพัฒนาธุรกิจไทย

2019-10-17 14:40:16 | CRI
Share with:

ปี 2019 สถาบันวิจัยและอบรมเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จีน มีการจัดหลักสูตรอบรมการผสมผสานวัฒนธรรมด้านธุรกิจระหว่างจีน-ไทยประจำปี 2019 ให้กับนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยหลักสูตรดังกล่าวเปิดอบรมทั้งสิ้น 3 รุ่น ซึ่งรุ่นแรกและรุ่นที่สองมีการจัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายนที่ผ่านมา ส่วนรุ่นที่สามนี้จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

圖片默認標題_fororder_20191017-1

หลักสูตรดังกล่าว แต่ละรุ่นจะรับสมัครประมาณ 20 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่ทำงานในบริษัทจีน หรือบริษัทไทยที่มีความร่วมมือกับบริษัทจีน บางคนอาจจะเคยเรียนภาษาจีนมาก่อน หรือบางคนพูดภาษาจีนไม่ได้เลยก็ได้ การเดินทางมาอบรมในจีนครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่เข้าร่วม ซึ่งทางสถาบันมีการเชิญศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญต่างๆจากหลายแขนงงาน เป็นคนที่มีความรู้มากมายและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศอย่างมาก และได้ศึกษาด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนอย่างลึกซึ้ง จึงสามารถบอกเล่าถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมต่างประเทศได้อย่างชัดเจน ทั้งยังสามารถอธิบายและแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร่วมหลักสูตรอบรมได้ด้วย

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมนอกจากมีโอกาสเรียนรู้สภาพทั่วไปของประเทศจีนแล้ว ยังมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจีน โดยเฉพาะมีโอกาสไปต่างจังหวัดเพื่อดูงานในบริษัทและโรงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจกับวิธีทำงานของชาวจีน

圖片默認標題_fororder_20191017-2

นางสาวหล้า เป็ดมา รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัทซีเอชอีซี(ไทย)จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าอบรมรุ่นแรก เธอเล่าว่า ตนเองเคยเดินทางมาปักกิ่ง และเป็นคนพูดภาษาจีนได้คล่อง เพราะมีประสบการณ์ทำงานกับชาวจีนและอยู่ในบริษัทจีนค่อนข้างมาก ครั้งนี้ ก็ได้พูดคุยถึงประสบการณ์ของตนทั้งในการทำงานและการร่วมอบรมครั้งนี้

คุณหล้าทำงานในบริษัทซีเอชอีซีในไทยเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ที่สมัครเข้าทำงานในบริษัทดังกล่าวเนื่องจากรู้ภาษาจีน แต่การรู้ภาษาจีนไม่ใช่ข้อบังคับตายตัวในการสมัครเข้าไปทำงานในบริษัทจีน มีเพียงบางแผนกอาจจะต้องการคนที่รู้ภาษาจีนบ้าง เพื่อความสะดวกในการทำงานและสื่อสาร ซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีคนไทยทำงานอยู่ประมาณ 30 คน

เธอเล่าว่า ตามประสบการณ์ทำงานส่วนตัว เธอพบว่า ถ้าเทียบกับบริษัทอื่นๆ บริษัททุนจีนส่วนใหญ่มีสภาพการออกเงินเดือนแตกต่างกับบริษัทอื่น เช่นถ้าเทียบกับบริษัทญี่ปุ่น บริษัทจีนนิยมออกเงินเดือนให้เป็นก้อนใหญ่ โดยรวมสวัสดิการต่างๆ ในเงินก้อนเดียว แต่บริษัทญี่ปุ่นหรือชาติอื่นแม้กระทั่งบริษัทไทย อาจจะมีการแบ่งรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น ค่าบ้าน ค่าชดเชย ค่าอาหาร ค่าเดินทางเป็นต้น จะทำให้พนักงานมีความรู้สึกว่าทางบริษัทมีสวัสดิการดีมาก

แต่บริษัทจีนส่วนใหญ่จะให้เป็นก้อนใหญ่โดยไม่ได้แบ่งรายละเอียด บางทีจะทำให้พนักงานสงสัยว่าสวัสดิการครบหรือเปล่า มีอะไรและไม่มีอะไร แต่บริษัทต่างชาติจะมีแบ่งรายละเอียดให้เห็น จะมีการให้ค่ารถหรือค่าอาหารตามวันทำงานที่คุณทำ ถ้าไม่ได้เข้าไปทำงานก็จะหักไปส่วนหนึ่ง

การมีบริษัทจีนเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย จึงมีโอกาสมากมายที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และเนื่องจากมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก การที่บริษัทให้พนักงานคนไทยเดินทางมากรุงปักกิ่งเข้าร่วมหลักสูตรอบรมฯ ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่คนไทยจะได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาก้าวหน้าของจีน ได้เห็นว่าพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุอะไร

圖片默認標題_fororder_20191017-3

ถือเป็นโอกาสที่ทำให้คนไทยเข้าใจจีนมากขึ้น และได้สัมผัสถึงการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายของชาวจีนในปัจจุบัน เช่น การคมนาคมขนส่งที่คล่องตัว เนื่องจากปัจจุบัน ระบบอีคอมเมิร์ซของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว นับเป็นประสบการณ์ที่ดีและน่าจะนำไปใช้ในประเทศไทยได้ด้วย      

Yim/Ping/Ping

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-07-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-07-2563)

許平平