บทวิเคราะห์ : นิวยอร์กไทมส์ ใส่ร้ายป้ายสีปัญหาซินเจียง

2019-11-20 15:09:34 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

เมื่อเร็วๆ นี้ หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่า เป็นสื่อหนึ่งเดียวที่มี “เอกสารวงใน” มากมาย เพื่อใส่ร้ายป้ายสีงานปราบปรามการก่อการร้ายและขจัดกลุ่มหัวรุนแรงในเขตซินเจียงของจีน ซึ่งโฆษกเขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียงของจีนทักท้วงว่า บทรายงานดังกล่าวร่วมกันแต่งขึ้นโดยกลุ่มอิทธิพลที่เป็นศัตรูกับจีนและต่างประเทศ เต็มไปด้วยคำหลอกลวงและมีเจตนาร้าย การที่นิวยอร์กไทมส์ปั้นน้ำเป็นตัวเพื่อดึงดูดผู้อ่านนั้น ไม่เพียงแต่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อเท่านั้น หากยังเผยให้เห็นอีกครั้งว่า สื่อตะวันตกบางสื่อมีอคติต่อจีนและมีเจตนาที่จะใส่ร้ายจีนมายาวนาน

ความจริงย่อมมีน้ำหนักกว่าการพูดโต้แย้งเฉยๆ ซึ่งปีหลังๆ นี้ เขตซินเจียงได้รับผลงานอย่างเห็นได้ชัดด้านงานปราบปรามการก่อการร้ายและขจัดกลุ่มหัวรุนแรง ซึ่งสื่อที่มีเจตนาร้ายของตะวันตกบางสื่อมิอาจบิดเบือนได้  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เขตซินเจียงไม่ได้เกิดเหตุก่อการร้ายขึ้น สิทธิพื้นฐานของประชาชนชนเผ่าต่างๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิการดำเนินชีวิต การรักษาพยาบาลและการพัฒนาต่างได้รับการประกันอย่างมีพลัง ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้ว คณะผู้แทนต่างประเทศหลายคณะได้ไปเยี่ยมเยือนซินเจียง และพากันชื่นชมว่า ประสบการณ์ด้านการปราบปรามการก่อการร้ายและการขจัดกลุ่มหัวรุนแรงเป็นที่น่าศึกษาเรียนรู้

ความจริงมากมายเบื้องหน้า ไม่ว่านิวยอร์กไทมส์จะใส่ร้ายป้ายสีอย่างไรก็ไม่อาจเกิดผล เขตซินเจียงที่พัฒนาก้าวหน้า มั่นคงและเจริญรุ่งเรือง เป็นการตอบกลับอย่างมีพลังที่สุดต่อการใส่ร้ายป้ายสีทั้งหลาย

Yim/LR/Zhou

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-07-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (06-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-07-2563)

劉榕