เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมสหประชาชาติชี้ประสบการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมของจีนควรแบ่งปันกับทั่วโลก

2020-10-06 16:50:37 | CRI
Share with:

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมสหประชาชาติชี้ประสบการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมของจีนควรแบ่งปันกับทั่วโลก_fororder_20201006hjzl1

หลายปีมานี้จีนใช้แนวคิดการพัฒนาที่เน้นระบบนิเวศ ผลักดันการสร้างระบบนิเวศให้เข้าในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจีน พยายามสร้างสังคมที่ทันสมัยที่มนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่รวมกันได้อย่างกลมกลืน ทำให้นานาชาติต่างชื่นชมการสร้างคุณูปการในด้านสิ่งแวดล้อมของจีน และพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของจีน โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติก็เห็นว่าการผลักดันการพัฒนาสีเขียวและการสร้างระบบนิเวศของจีนไม่เพียงแต่สร้างคุณูปการสำคัญให้กับทั่วโลก แต่ยังเป็นประสบการณ์ที่ประเทศต่างๆ ควรนำไปศึกษา

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมสหประชาชาติชี้ประสบการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมของจีนควรแบ่งปันกับทั่วโลก_fororder_20201006hjzl2

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ป่าไม้ของจีนมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นเกิน 70 ล้านเฮคตาร์ คิดเป็นอันดับหนึ่งของโลก การจัดการทะเลทรายและปรับปรุงสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ประสบผลสำเร็จ พร้อมกับการป้องกันระบบนิเวศทางบก 90% และ 85% ในการอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่าอย่างมีผลสำคัญ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมสหประชาชาติชี้ประสบการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมของจีนควรแบ่งปันกับทั่วโลก_fororder_20201006hjzl3

ตั้งแต่การสถาปนาจีนใหม่ พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำประชาชนจีนสร้างบ้านที่สวยงาม ข้อมูลที่นำเสนอแสดงให้เห็นถึงความพยายามของจีน โดยนางจอร์เซ มสุยา รองผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เห็นว่าการจัดการสภาพแวดล้อมของจีนเป็นประสบการณ์ที่ดีต่อประเทศอื่นๆ โดยกล่าวว่าจีนเริ่มต้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามด้วยการใช้มาตรการลงรายละเอียดจำนวนมาก เพื่อติดตามความคืบหน้าของการรักษาสภาพแวดล้อม ประกันให้หน่วยงานท้องถิ่น ธุรกิจและประชาชนปฏิบัติตามอย่างแท้จริง สุดท้ายคือการออกนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดให้มากขึ้นกับธุรกิจการผลิต  

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมสหประชาชาติชี้ประสบการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมของจีนควรแบ่งปันกับทั่วโลก_fororder_20201006hjzl4

Bo/Chu/Zi

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-01-2564)

  • เกาะกระแสจีน (23-01-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-01-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-01-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-01-2564)

韓楚