ทะเลสาบน้ำเค็มในเมืองยุ่นเฉิงสวยดั่งภาพวาด

2020-11-08 15:34:22 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ทะเลสาบน้ำเค็มในเมืองยุ่นเฉิงสวยดั่งภาพวาด

ภาพถ่ายความสวยงามในฤดูใบไม้ร่วงด้วยโดรน เหนือน่านฟ้าเขตทัศนียภาพทะเลสาบน้ำเค็มในเมืองยุ่นเฉิง มณฑลซานซีของจีน สวยงามตระการตาดั่งภาพวาด

ทะเลสาบน้ำเค็มในเมืองยุ่นเฉิงสวยดั่งภาพวาด

ทะเลสาบน้ำเค็มในเมืองยุ่นเฉิงสวยดั่งภาพวาด

BO/LF/LEI

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-01-2564)

  • เกาะกระแสจีน (23-01-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-01-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-01-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-01-2564)

魯峰