สนามบินนานาชาติผู่ตงเซี่ยงไฮ้ดำเนินงานตามปกติ

2020-11-28 08:07:43 | CRI
Share with:

สนามบินนานาชาติผู่ตงเซี่ยงไฮ้ดำเนินงานตามปกติ

ผู้โดยสารขาออกกำลังใช้บริการเคานเตอร์เช็คอินตามปกติ ในอาคารผู้โดยสาร T2 ของท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตงเซี่ยงไฮ้ ซึ่งผู้โดยสารทุกคนต่างสวมหน้ากากอนามัยด้วยความสมัครใจและเข้าออกสนามบินอย่างมีระเบียบ โดยท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตงได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นปกติ ทุกวันมีเที่ยวบินขึ้นลงประมาณ 1,000 ลำต่อวัน

สนามบินนานาชาติผู่ตงเซี่ยงไฮ้ดำเนินงานตามปกติ

สนามบินนานาชาติผู่ตงเซี่ยงไฮ้ดำเนินงานตามปกติ

อนึ่ง สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าของท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตงเซี่ยงไฮ้ และได้ดำเนินการตรวจกรดนิวคลีอิกผู้เกี่ยวข้องภายในสนามบินไปเรียบร้อยแล้ว

สนามบินนานาชาติผู่ตงเซี่ยงไฮ้ดำเนินงานตามปกติ

Dandan/Dan/Yim

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-01-2564)

  • เกาะกระแสจีน (23-01-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-01-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-01-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-01-2564)

張丹