จีนสกัดกั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพิษและศัตรูพืชเกือบ 70,000 ครั้งในปี 2020

2021-02-15 15:55:02 | CRI
Share with:

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ สถิติจากสำนักงานใหญ่ศุลกากรจีนแสดงว่า ปี 2020 ศุลกากรทั่วประเทศจีนสกัดกั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพิษและศัตรูพืชจำนวน 384 ชนิด ทั้งหมด 69,500 ครั้ง โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 190 ครั้ง/วัน

ศุลกากรจีนเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันความปลอดภัยทางชีวภาพ ศุลกากรจีนได้จัดตั้งระบบป้องกันทั้งที่ด่านศุลากรภายใน และนอกแดน โดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม 9 ประการ รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติผ่านแดน การตรวจสอบนอกแดน การตรวจสอบที่ด่าน การตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ การจัดการ การสกัดกั้น การแปรรูปตามสถานที่กำหนด และการติดตามสถานการณ์โรค เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพของจีน ต้องการระบบเตือนภัย กลไกรับมือกับกรณีฉุกเฉิน และกลไกร่วมกันป้องกันและควบคุมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ศุลกากรจีนได้จัดตั้งกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานการเกษตร ป่าไม้ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อร่วมป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคร้ายแรง

Bo/Cai/Sun

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-04-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-04-2564)

孫錚