Xinjiang Uygur ²èzerk BªTlgesi'nin daha g¬Üzel geleceğ~i i²õin:Mesleki beceri eğ~itimi (1)

  2018-11-26 10:47:34  cri

 

Urum²õi'den Hotan'a, Hotan'dan Ka艧gar'a, Tanr¿Ñ Dağ~lar¿Ñ'ndan Kunlun Dağ~lar¿Ñ'na... Doğ~al g¬Üzellikleriyle ¬Ünl¬Ü Xinjiang Uygur ²èzerk BªTlgesi, bªTlgeye gelen herkesi b¬Üy¬Ül¬Üyor. Bug¬Ün bu bªTlgede zihinleri ªTzg¬Ürle艧tirme kampanyas¿Ñ halk¿Ñn ya艧am¿Ñn¿Ñ derinden etkiliyor, gelecek i²õin daha g¬Üzel bir ya艧am beklentisini g¬Ü²õlendiriyor.

Bu kampanya kapsam¿Ñnda ¬Ülkenin ortak dili olan standart ×Jinceyi (Putonghua), hukuk ve mesleki becerileri ªTğ~renmek moda oldu. Eğ~itime kat¿Ñlan vatanda艧lar gªTn¬Üll¬Ü olarak a艧¿Ñr¿Ñc¿Ñl¿Ñktan uzakla艧t¿Ñ. Muhabirimiz k¿Ñsa s¬Üre ªTnce Xinjiang'¿Ñ ziyaret etti.

ÛQlkenin ortak dilini ªTğ~renmek

35 ya艧¿Ñndaki Metseyit Mettursun, Hotan İlçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde kurs görüyor. Fotokopi makinesi yanında çalışan Mettursun, akıcı şekilde Çince konuşarak, eğitim merkezinde 1 yıl kaldıktan sonra düşüncelerindeki değişimi anlattı.

Köylü olan Mettursun, dini radikal düşüncelerin etkisi altında ortaokulu bıraktığını belirtti. Mettursun'un gözünde, genel kültür öğrenmenin hiç faydası yoktu, önemli olan tek şey Kur-an Kerim'i öğrenmekti. Eğitim merkezinde 1 yıl Çince öğrendikten sonra Mettursun, eğitimin önemini kavradı. Mettursun, "Bugün çok sayıda yabancı bile Çince öğreniyor, çünkü onlar da yurdumuz Çin'in giderek daha iyi geliştiğinin farkındalar. Biz Çinliyiz, ortak dilimizi öğrenmememiz için hiçbir bahaneye yok." diye konuştu.

Mettursun, Çince'yi iyi öğrenip Beijing ve Shanghai gibi metropollere gideceğini, oralarda kendini geliştirip memleketinin kalkınmasına katkıda bulunacağını dile getiriyor.

Mettursun'u memnun eden başka bir şey daha var; o da artık Çincesi olduğu için istediği TV kanallarını izleyebilmesi.

Mettursun, mesleki beceri eğitim merkezindeki örneklerden sadece biri. Burada eğitim alan çok sayıda kişi, eskiden Çince konuşamazken şimdi ilk etapta anlama ve sohbet etme kabiliyetine ve daha geniş bir bilgi kanalına sahip oldular. Bu kişiler, çift dilli eğitimin gerçek anlamını doğru algıladıklarını, toplumun gelişmesine ayak uydurmak için, sadece ortak dille sınırlı kalmayıp aynı zamanda yabancı dil de öğreneceklerini söylüyorlar.

Hukuk eğitimi alıp yeni hayatına kavuştu

Kaşgar Mesleki Beceri Eğitim Merkezi'nde kurs görenler, Bahargül'ün kendi yaşamından esinlenerek bir tiyatro oyununu sahnelediler.

24 yaşındaki Bahargül, 15 yaşındayken anne babasının zoruyla okuldan ayrılıp, kendisinden 40 yaş büyük bir adamla evlendi. Bahargül, gizlice imamlık yapan kocasının 7. karısı oldu.

Eğitim merkezine geldikten sonra Bahargül, dini radikal düşüncenin eziyetinden kurtuldu ve rahatladı. "Buraya geldikten sonra bunu anladım; dini radikal düşünceler ailemi ve gençliğimi zedeledi, gençliğimi hep karanlıklar içinde geçirdim" diyen Bahargül, sözlerine şöyle devam etti: "15 yaşında okulu bıraktım. Eğitim merkezinde tekrar okul hayatımı yaşıyorum. Burada hukuk ve çeşitli beceriler öğreniyorum. Öğrendiğim bilgilerle yaşamımı düzenlemeyi ve çocuklarıma benim yaşadıklarımı yaşatmamayı istiyorum."

Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Yasası'nın 258. maddesi çok eşliliğe karşı çıkıyor. Konuyla ilgili bilgiler kurslarda aktarıldı.

Bir üniversiteli kadın, eğitim merkezindeki deneyimini şöyle anlatıyor: "Üniversite mezunuyum. Burada hukuk kursu aldım; neler yasal, neler yasa dışı, neler suç kapsamında... Çok şey öğrendim. Hayatımdaki ikinci üniversite tecrübemdir, hem de ücretsiz eğitim aldığım için parti ve hükümete minnettarım. Buradaki eğitimle yeni bir hayata başladım."

Dini radikal düşüncelerin etkisi altında olan, hatta aşırıcıların belirlediği sözde "şeriat" kurallarına göre hareket edenler, eğitim merkezinde herkesin önce devletin vatandaşı olduğunu, hareketlerinin yasalarca korunmasının yanı sıra yasalara bağlı tutulması gerektiğini kavradılar. Ulusal ceza yasası, terörizmle mücadele yasası, Xinjiang'ın aşırıcılıkla mücadele yönetmeliği gibi yasa ve yönetmelikler eğitim merkezindeki kursların içeriklerinden biridir.

Abduselimcan Ubulkasim, eskiden kadının doğuştan erkeğin kölesi olduğunu savunuyordu. Eğitim merkezinde kurs gördükten sonra insanların eşit olduğunu anladı. Karısına bir gün bile mutlu bir yaşam yaşatmadığı için çok pişman olan Ubulkasim, eğitim merkezine minnettar olduğunu, artık ailesine sevgisi olan bir erkeğe dönüştüğünü ifade etti.