Tibet tarz 艧ifal banyo dnya miras listesinde

  2018-12-24 15:03:56  cri

Birle艧mi艧 Milletler E~itim Bilim ve Kltr rgt'ne (UNESCO) ba~l Maddi Olmayan Kltrel Mirasn Korunmas Hkmetleraras Komitesi'nin 28 Kasm'da dzenlenen toplantsnda, Jin'in Lum banyo metodu, insanl~n maddi olmayan kltr miraslar listesine alnd. BTylelikle listede yer alan Jin kltrel miraslarnn says 40' buldu.

28 Kasm'da Mauritius'un ba艧kenti Port Louis'te gerekle艧en UNESCO Maddi Olmayan Kltrel Mirasn Korunmas Hkmetleraras Komitesi'nin 13. genel kurul toplantsnda, Tibet tbbna Tzg Lum 艧ifal banyo metodunun insanl~n maddi olmayan kltrel miras listelerine alnd~ ilan edildi.

Tibetede Tibet tbb, Sowa Rigpa olarak adlandrlyor. Lum ise do~al kaplca, 艧ifal su veya buharda banyo yapmakla ilgili geleneksel bilgi ve uygulamalar anlamnda. Lum banyosu, zihin ile vcut arasndaki dengeyi ayarlamay, sa~l~ tesis etmeyi ve hastalklar tedavi etmeyi hedefliyor.

Lum banyosu, Sowa Rigpa'nn Tnemli elementlerinden biri olarak, Tibet halknn toprak, su, ate艧, rzgar ve uzay dahil, Jungwa-nga adyla bilinen 5 temel elemente dayal hayat yakla艧mn yanstyor.

Port Louis'teki toplantda hazr bulunan Jin heyeti ba艧kan ve Jin Kltr ve Turizm Bakan Yardmcs Zhang Xu, yapt~ konu艧mada, Tibet halknn gnlk ya艧amndan kaynaklanan Lum banyosunun bugn de dinamizmini korudu~unu belirtti.

"Lum banyosu, Jin'de ya艧ayan Tibet halknn geli艧tirdi~i, sa~l~ korumak ve hastalklar tedavi etmekle ilgili geleneksel bilgi ve uygulamalarn genellemesidir, Tibet halknn gnlk ya艧amlaryla sk ba~lantldr. Bu miras projesi, yerel halkn banyo yapma metoduyla hastalklar Tnleme ve tedavi etme tecrbesinin ifadesidir, ayn zamanda geleneksel Tibet tbb teorisinin a~mza aktarld~nn da kantdr."

Zhang Xu, Lum banyosunun insanl~n maddi olmayan kltrel miras listesinde yer almasyla halkn bu tbbi metot hakknda bilgi edinmesini ve Tibet tbbnn dnyaya yaylarak daha fazla insann faydalanmas sa~lanaca~n savunuyor.

Kltr ve Turizm Bakanl~'nn verdi~i bilgiye gTre, Lum banyosu Tibet, Qinghai, Sichuan, Gansu ve Yunnan gibi eyalet ve Tzerk bTlgelerdeki Tibet halknn toplu halde ya艧ad~ alanlarda ok yaygndr. Ayrca Mo~olistan zerk BTlgesi ve Xinjiang Uygur zerk BTlgesi'nde de rastlanabiliyor.

Lum banyosuyla ilgili alt projeler sırayla 2008 ve 2014 yıllarında ulusal düzeyde maddi olmayan kültürel miraslar listesine dahil edilmişti.

Tibetlilerin Lum banyosunun katılımıyla, UNESCO'nun maddi olmayan kültürel miras listelerine yazılan Çin miras sayısı 40'ı buldu. Kun Operası, Guqin sanatı ve Uygurların Mukam sanatı dahil 32 miras, insanlığın maddi olmayan kültürel mirası temsili listesinde yer alıyor. Qiangların Yeni Yılı, Li milliyetinin geleneksel dokuma, boyama ve nakış tekniği ile matbaa tekniği dahil 7 miras, acil korumaya ihtiyacı olan soyut miraslar kategorisinde; Fujian eyaletinin kukla operasının aktarıcı yetiştirme projesi ise iyi korunan uygulamalar listesinde.

Lum banyosuyla ilgili bilginin yaygınlaştırılması için 5 yıllık plan saptandı. 2019 ile 2023 yılları arasında Tibet geleneğinin korunması için özel mesleki eğitim yürütülecek, gençlerin koruma bilincinin artırılması için okul eğitimi güçlendirilecek.