Jin'de bahar bayramnn simgesi i艧te bu foto~raf!

  2019-01-28 10:49:42  cri

Ay Takvimi'ne gTre bugn, 16 ĥubat 2018'de ba艧layan KTpek Ylnn son aynn 23. gndr. Jin'in kuzey kesiminde ya艧ayanlar, 12. ayn 23. gnne "Xiao Nian", yani "kܲk yl" der. Xiao Nian, gney kesimde bir gn sonra kutlanr.

Xiao Nian, Jinliler iin ok Tnemli bir gndr; bir hafta sonra kutlanacak geleneksel Bahar Bayram iin Xiao Nian gnnden itibaren hazrlklar, Trne~in temizlik yapma, bayram iin yiyecek, iecek, yeni elbise ve hediyeler alma, aileyle bulu艧mak iin memlekete gitme gibi faaliyetler hz kazanr. Ama, yeni yln yeni bir ehreyle kar艧lanmasdr. En Tnemli bayram hazrlklarndan biri olarak, Xiao Nian'da Ocak Tanrsna taplr.

Ocak Tanrs, bir dilenciymi艧

Geleneksel dnyada, Ocak Tanrs'nn Xiao Nian'da gT~e ykselip bir ailenin geen yl ne gibi iyilik ve kTtlkler yapt~ hakknda GTk Tanrs'na rapor verdi~ine ve GTk Tanrs'ndan mkafat veya ceza talep etti~ine inanlrd.

Ocak Tanrs'nn aslnda Zhang Sheng adl bir ki艧i oldu~u sTyleniyor.

Zhang Sheng evlendikten sonra kars ve ailesine bakmyor, keyifli bir ya艧am sryormu艧, sonunda tm varlklarn kaybetmi艧 ve bir dilenci olmu艧. Sokaklarda hayatta kalmak iin kap kap dola艧an Zhang Sheng bir gn eski kars Guo Dingxiang'n evine gelmi艧. Zhang Sheng o an utancndan dolay kendisini oca~n iine atm艧 ve Tlm艧.

GTk Tanrs Zhang'n hikayesini T~rendikten sonra Zhang'n yapt~ hatalarn farknda oldu~unu d艧nm艧, kendini oca~a att~ iin Zhang Sheng'a Ocak Tanrs unvann vermi艧 ve 12. ayn 23. veya 24. gnnde gT~e ykselip bir ailenin geen bir yl boyunca ne gibi iyilikler ve kTtlkler yapt~ hakknda rapor sunmas ve ayn 30. gnnde atlad~ oca~a geri dTnmesi talimatn vermi艧.

Ocak Tanrs'nn GTk Tanrs'na ne diyece~i, bir ailenin yeni yldaki mutlulu~unu ilgilendiriyor, bu nedenle halkn gTznde Ocak Tanrs'na sayg gTstermek 艧arttr. Ocak Tanrs'nn kendileriyle ilgili gT~e olumlu 艧eyler sTylemesi iin tm aileler bu gn boyunca Ocak Tanrs'na dua eder, huzur ve bolluk dilerdi. Eskiden hkmet kurulu艧lar 12. ayn 23. gnnde, sradan halk ertesi gn, balk aileler ise 25. gn ibadet ederdi, ibadetten sonra Bahar Bayram'n kar艧lama hazrlklarna resmen ba艧lanrd.

Ocak Tanrs'n tatl konu艧turmak

Ocak Tanrısı'na dua edilirken, Ocak Tanrısı'nın resmi önündeki özel masa üzerinde şeker, su, soya fasulyesi ve ot konurdu. Son üç malzeme Ocak Tanrısı'nın göğe yükselirken bineceği atın yemidir. Çin'in güney kesiminde ise şekerin dışında daha başka yemekler de konurdu. İbadet sırasında şeker veya bal eritilerek Ocak Tanrısı'nın ağzına sürülürdü. Böylece Gök Tanrısı'nın önünde kötü sözler söylemeyeceğine, ailelere mutluluk ve huzur getireceğine inanılırdı.

Eskiden halk arasında büyük bir kötülük yapanın ömrünün 300 gün, küçük bir kötülük yapanınkinin ise 100 gün azalacağı inanışı çok yaygındı.

Bazı yerlerde insanlar Ocak Tanrısı'nın Gök Tanrısı önünde tatlı dille konuşması ve dünyaya döndüğünde tüm ailesini korumasını sağlamak için çeşitli yöntemlere başvururdu. Bazı insanlar şeker sunarak Ocak Tanrısı'nın dişlerine sürüp, bazıları ise damıtılmış tahılı ocağa sürer, Ocak Tanrısı'nı sarhoş edip konuşturmamaya çalışırdı. Geleneğe göre, Ocak Tanrısı'nı uğurlama ve karşılama törenine her ailenin erkek üyesi "evin reisi" olarak başkanlık eder.

"Xiao Nian" gününde Ocak Tanrısı'na ibadet edildikten sonra tanrılar göğe yükseldiği için dünyada hiç tabu kalmadığına inanılırdı. Bu nedenle yılbaşına kadarki 7 gün içindeki herhangi bir günde düğün yapılırdı.

Bayramın diğer hazırlıkları ve bayram trafiği

Bahar Bayramı'na bir hafta kaldığı için Xiao Nian'dan itibaren bayram hazırlıkları yoğunlaşır, evde temizlik yapılıp uğursuzluklar tozlarla atılır, yeni yıl yeni bir yüzle karşılanır, uğur simgeleyen kesme kağıtlar pencerelere, yeni yıl resmi kapıya ve Duilian (bahar beyitleri) kapılara yapıştırılır.

Bahar beyitlerine insanların dileği yansıyor: Kuyu Tanrısı için kuyunun denizlere ve evin ırmaklara gitmesi; köylünün evi için bol mahsul ve evcil hayvanlar, dağ yüksekliğinde pirinç ve un, deniz derinliğinde yiyecek yağ ve tuz....

Xiao Nian için şöyle denir; paran olsun veya olmasın, yeni yıl için saçlarını kestirirsin. Bu nedenle Bahar Bayramı'ndan önce bir hafta, kuaförler tıklım tıklım dolu olur.

Bayramdan önce ailesine kavuşmak, Çin halkının bir geleneğidir. Bugün şehirlere göç eden köylü nüfus bu geleneği çok iyi koruyor, bayramdan bir ay önce bile herkes memleketine dönmeye çalışır. Kentlerde okuyan üniversite öğrencileri ve çalışan köylü nüfusun ailelerine kavuşma çabasından dolayı, tren bileti bulmak epey zordur, modern dünyanın en büyük insan hareketliliği olarak görülen Bahar Bayramı'ndan önceki bu sürece "Bahar Bayramı Trafiği" deniliyor.

2 yıl önce Çin'de sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf herkesi duygulandırmıştı; aşırı kar yağışından dolayı otobüs seferleri durmuştu, trenden inen bir köylü otobüs bulamayınca valizini sırtlanarak dağa tırmanıyordu, bu köylünün tek bir amacı vardı; yeni yıl arifesinde ailesine kavuşmak! Bu fotoğraf, Çin'de Bahar Bayramı'nın öneminin simgesi gibidir.