Jin-Myanmar i艧birli~inde Tnemli bir proje hayata geirildi

  2019-04-01 11:46:41  cri

Myanmar'n Yangon kentinin gneyinde yer alan Yangon Liman, hem Myanmar'n en byk liman, hem de lkedeki en Tnemli uluslararas lojistik merkezlerinden biri. Ancak co~rafi sebeplerden Ttr byk Tlekli yabanc yk gemilerinin limana yana艧abilmesi iin kܲk gemilerin klavuzlu~una ihtiya duyuluyor. Bu nedenle limann aklarna klavuzluk istasyonu in艧a edildi.

Jinli liman mhendisli~i 艧irketi CHEC tarafndan in艧a edilen Yangon Ak Deniz Klavuzluk stasyonu Tnceki gn resmen tamamland ve Myanmar'a tesilm edildi. Jin'in Myanmar Bykelisi Hong Liang al艧 tTreninde, Yangon Ak Deniz Klavuzluk stasyonu'nun Myanmar'n deniz ta艧macl~nn kalknmas iin byk Tnem ta艧d~na i艧aret etti.

Hong, "Myanmar, Tayland'n ardndan, denizde klavuzluk istasyonuna sahip dnyadaki ikinci lke oldu. stasyon, Myanmar'n deniz ta艧macl~ tarihinde kilometre ta艧 niteli~inde Tnem ta艧yor." diye konu艧tu.

Yangon, Myanmar'n en byk liman. Ancak karma艧k hidro-jeomorfolojik durumdan dolay, byk Tlekli yabanc yk gemileri bazen sadece klavuz gemilerin yardmyla limana girebiliyor. Ancak klavuz gemiler de ak sularda birok sorunla kar艧 kar艧ya kalabiliyor.

CHEC Pazarlama Mdr Sun Yasheng, "Eskiden klavuzluk istasyonu yoktu. Klavuz gemiler ak sularda frtnalara yakalandklarnda, al艧malarna devam edemiyorlard ve gvenli bir limana s~nmak zorundalard. Jal艧mann verimlili~i ok d艧kt. Klavuzluk istasyonunun tamamlanmasyla bu sorunlar da ortadan kalkacak. Jal艧ma verimlili~i byk Tlde artrlacak." dedi.

Myanmar Ula艧trma ve Ta艧maclk Bakanl~ 2015'te ak denizde klavuzluk istasyonu in艧a etmeyi planlam艧 ve ihale ba艧latm艧t. haleyi kazanan CHEC, in艧aat iki senede ba艧aryla tamamlad.

Myanmar Ula艧trma ve Ta艧maclk Bakan U Thant Sin Maung, uluslararas standartlara sahip Yangon Ak Deniz Klavuzluk stasyonu'nun Myanmar ekonomisinin geli艧mesine yardmc olaca~n belirtti.

U Thant Sin Maung, "Açık sularda inşa edilen bu kılavuzluk istasyonu, büyük gemilere yol gösterme çalışmalarına bir hayli yardım edecek. Burası çok güvenli kılavuzluk hizmeti ve sefer koşulları sağlayacak. Kısacası, bu proje bütün Myanmar'ın ithalat ve ihracat sektörlerine faydalar getirecek." ifadesini kullandı.

Yangon Açık Deniz Kılavuzluk İstasyonu, çapı bakımından büyük olmamasına rağmen, gemilerin Yangon Limanı'ndan çıkmasındaki ve limana girmesindeki verimliliği büyük ölçüde yükseltebilir.

Uzun yıllardır kılavuzluk çalışmalarıyla uğraşan kaptan Naing Tue, "Kılavuzluk istasyonunun inşası tamamlandı, her an yerli ve yabancı gemilere yol gösterebilecek durumda. İstasyon, gemilerin seferlerindeki güvenliği tesis edecek ve düzeni koruyacak, aynı zamanda da liman çalışmalarının verimliliğini artırarak, Myanmar'ın denizdeki dış ticaret seviyesini yükseltecek ve ülkenin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak." şeklinde konuştu.