"×Jin-Yeni Zelanda ili艧kisi Bat¿Ñ'yla ili艧kiye ªTrnek oluyor"

  2019-04-02 10:30:07  cri

Cumhurba艧kan¿Ñ Xi Jinping d¬Ün Beijing'de Yeni Zelanda Ba艧bakan¿Ñ Jacinda Ardern'i kabul etti. Jacinda Ardern bªTylece, gªTreve ba艧lad¿Ñktan sonra ×Jin'e ilk ziyaretini ger²õekle艧tirmi艧 oldu.

Yeni Zelanda'da meydana gelen camii sald¿Ñr¿Ñs¿Ñ nedeniyle tekrar kendilerine ba艧sağ~l¿Ñğ~¿Ñ dileyen Xi, Ardern'in sald¿Ñr¿Ñdan sonra ¬Ülkesindeki yoğ~un g¬Ündemine rağ~men ×Jin'i ziyaret etmesinin, Yeni Zelanda h¬Ük¬Ümetinin ikili ili艧kilere verdiğ~i b¬Üy¬Ük ªTnemi yans¿Ñtt¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ belirtti.

Yeni Zelanda, ×Jin Halk Cumhuriyeti ile ilk diplomatik ili艧ki kuran ve ×Jin ile ilk serbest ticaret anla艧mas¿Ñ imzalayan Bat¿Ñl¿Ñ ¬Ülkelerden biri. ­¯kili ili艧kiler, diplomatik ili艧ki kurulmas¿Ñndan bu yana ge²õen 47 y¿Ñlda Çin ile Batılı ülkeler arasındaki ilişkilere öncülük ediyor. Ayrıca, ikili ilişkilerde bu süre zarfında birçok ilke imza atıldı.

Xi, Yeni Zelanda'yla birlikte çaba harcayıp, Çin ile Batılı ülkeler arasındaki ilişkilere örnek oluşturmaya hazır olduklarını ifade etti.

Xi, "Çin, öteden beri Yeni Zelanda'yı samimi bir dost ve işbirliği ortağı olarak görüyor. İkili ilişkilerin gelişme eğiliminin yeni durumlarla karşı karşıya bulunduğu bu dönemde, iki ülkenin ilişkileri karşılıklı güven ve yarar ilkesi temelinde zenginleştirmesi, böylece ikili ilişkileri ilerletip, Çin ve Yeni Zelanda halklarına daha fazla yarar getirmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

İki tarafın da bu yeni koşulda karşılıklı anlayışı ve güveni arttırarak somut işbirliğini genişletmesinin önemine değinen Xi, Çinli şirketlerin Yeni Zelanda'da yatırım yapmasını teşvik etmeye devam edeceklerini, bunun yanı sıra Yeni Zelanda'nın Çinli şirketlere eşit ve adil ticaret ortamı sağlaması gerektiğini kaydetti.

Xi Jinping, iki taraf arasında serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin seviyesinin yükseltilerek, ikili ekonomik ve ticari ilişkinin derinleşmesinin önemini de vurguladı.

Yeni Zelanda'nın Kuşak ve Yol inşasına katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Xi, Yeni Zelanda'yla birlikte çok taraflı ticaret sistemini desteklemek istediklerini dile getirdi.

Xi, iklim değişikliğiyle mücadeleye önem veren Çin'in Yeni Zelanda ile birlikte, Pasifik ada ülkelerinin sürdürülebilir kalkınmasını ilerletmek için ortak çaba harcamaya hazır olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Xi son olarak, iki ülke arasında eğitim, kültür, bilim ve teknoloji alanlarındaki temas ve işbirliğinin güçlendirilmesini, 2019 Çin-Yeni Zelanda Turizm Yılı'nın başarılı bir şekilde düzenlenmesini ve gençler arasındaki iletişimin yoğunlaştırılmasını arzuladıklarını sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda'nın Çin'le ilişkilere büyük önem verdiğine dikkat çeken Jacinda Ardern ise, Çin ziyaretiyle iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi, ticari ve ekonomik işbirliğini derinleştirmeyi, ve kültürel temasları yoğunlaştırmayı istediklerini ifade etti.

Tek Çin politikasına verdikleri desteği yineleyen Ardern, çok taraflılık ve serbest ticaretten yana olduklarını, Kuşak ve Yol girişimini desteklediklerini ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'na katıldıklarını anımsattı.

Ardern, 2. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na üst düzey heyet göndererek, Çin'le Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşası çerçevesindeki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Ardern ayrıca, iklim değişikliği gibi konularda Çin'le işbirliği ve eşgüdümü artıracaklarını aktardı.

¡@¡@