Jin'de dijital ekonomi hzla geli艧iyor

  2019-04-03 11:00:08  cri

Jin Siber Uzay daresi Ba艧kan Yardmcs Yang Xiaowei, lkede dijital ekonomi miktarnn geen yln sonunda gayri safi yurtii haslann ܲte birini olu艧turarak, 31 trilyon yuana ula艧t~n aklad.

Yang, dn konuya ili艧kin dzenlenen basn toplantsnda, "dijital Jin" in艧asnn hzla ilerlemekte oldu~unu vurgulayarak, internet altyaps, dijital ekonomi, e-yTneti艧im ve halka kolaylk sa~layan bili艧im hizmetleri alanlarnda byk geli艧meler kaydedildi~ini belirtti.

Yang'n verdi~i bilgilere gTre, lkede optik kablo uzunlu~u 2018 yl sonunda 43 milyon 580 bin kilometreye ula艧t. 4G kullanclarnn says ise 1 milyar 170 milyona ula艧rken, 5G teknolojilerinin Ar-Ge al艧malarnda da atlm gerekle艧ti. Bunun d艧nda, Beidou-3 navigasyon uydu serisinin in艧as tamamland ve kresel apta hizmet ba艧latld. Ba艧ta Ku艧ak ve Yol gzergahndaki lkeler olmak zere dnyann birok bTlgesinde 艧u an Beidou sisteminin hizmetlerinden yararlanlabiliyor.

Dijital ekonomi alanndaki uluslararas i艧birli~inin verimlili~i de bu noktada dikkat ekiyor. Jin'in ortaya koydu~u "G20 dijital ekonomi geli艧imi ve i艧birli~i a~rs" ile "Ku艧ak ve Yol dijital ekonomi uluslararas i艧birli~i a~rs"nn yerine getirilmesi iin al艧malar sryor.

Ayrca Jin'de Tnemli sektTrlerdeki Tnc 艧irketler de endstriyel internet kullanmn arttryor. Verilere gTre, Tnemli sanayi i艧letmelerinde internet platformlarna ba~l endstriyel ekipmanlarn says ortalama olarak 590 bine ula艧t ve kaytl kullanc says da 500 bini a艧t. Endstri 艧irketlerinin internet platformu alanndaki al艧ma geliri de geen yl yakla艧k 500 milyon yuana kt. Platformlardan yararlanan baz 艧irketlerin Ar-Ge maliyetlerinde yzde 30 d艧艧 ya艧anrken, retim verimlili~i ise yzde 10'dan fazla ykseldi. Ayrca yzde 10 civarnda da enerji tasarrufu gerekle艧ti.

Yang Xiaowei, dijital Jin in艧asn daha da ilerletmek iin ekirdek teknolojiler geli艧tirme, bili艧im altyap tesislerinin ko艧ullarn dzeltme ve dijital ekonomi gelişimini hızlandırma gibi bir dizi tedbir alacaklarını ifade etti.

Basın toplantısında ayrıca, 6-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 2. Dijital Çin İnşası Zirvesi'ne Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin ev sahipliği yapacağı da açıklandı. Birçok uluslararası örgüt, çok uluslu şirket, Çin'deki yabancı sermayeli firma ve düşünce kuruluşundan temsilcilerin de hazır bulunacağı zirve, dijital Çin inşasını hızlandıran ve bilişim alanında küresel işbirliği ile temasları yoğunlaştıran bir platform niteliği taşıyor.