(Haber Analiz) Yabanc¿Ñ sermaye, ×Jin piyasas¿Ñna ni²õin olumlu bak¿Ñyor?

  2019-04-08 11:41:31  cri

Nisan ay¿Ñ itibar¿Ñyla ×Jin'in para birimi RMB ile hesaplanan ×Jin tahvilleri, Bloomberg Barclays Global Aggregate Endeksi'ne d¨~hil edildi.

Uluslararas¿Ñ Para Fonu'nun (IMF) ×Jin'deki ba艧temsilcisi Alfred Schipke, sªTz konusu ba艧ar¿Ñn¿Ñn ×Jin'in k¬Üresel finans sistemine kat¿Ñlmas¿Ñnda "ªTnemli kilometre ta艧¿Ñ" olduğ~unu kaydetti. D¬Ünyan¿Ñn ªTnde gelen ekonomi kanallar¿Ñndan olan CNBC'nin haberlerinde de bu geli艧menin, ×Jin'in finans piyasas¿Ñn¿Ñn d¿Ñ艧a a²õ¿Ñlmas¿Ñnda kaydedilen yeni bir ilerleme olduğ~u değ~erlendirmesi yap¿Ñld¿Ñ.

D¬Ünyadaki ¬Ü²õ ba艧l¿Ñca tahvil endeksinden biri olarak kabul edilen Bloomberg Barclays Global Aggregate Endeksi'ne eklenen toplam k¬Üresel varl¿Ñk değ~eri 5 trilyon ABD Doları'nın üzerinde. RMB'nin katılımı, bu endeksi izleyen yabancı yatırımcıların da Çin tahvillerine yatırım yapacağı, dolayısıyla Çin piyasasına daha çok sermaye girişi olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle, dış basında yer alan bazı analizlerde de Çin tahvillerinin endekse dâhil edilmesinin, yabancı sermayenin Çin'in finans piyasasına olan güvenini gösterdiği yorumları yapıldı.

RMB'nin uluslararasılaşması süreci istikrarlı şekilde ilerliyor. Bloomberg Barclays Global Aggregate Endeksi'ne RMB ile hesaplanan 364 adet onshore Çin tahvilinin eklenmesi de bunun bir neticesi olarak görülüyor.

RMB, Ekim 2016'da IMF'nin özel çekme hakkı sepetine resmen dâhil edilmişti. Özel çekme hakkı sepetindeki payı yüzde 10,92 olan RMB'nin rezerv para statüsü de aşamalı olarak tüm dünya tarafından tanındı.

Yabancı bankaların ellerindeki Çin varlıklarında büyük artış görülürken, Çin ekonomisinin küresel ekonomideki payının da sürekli artmasıyla yabancı yatırımcıların RMB'ye talebi yükseldi.

Endeksler, yabancı yatırımcılar için en iyi rehber

İkinci olarak, RMB tahvil piyasası gerek ölçeği, gerekse kârlılık oranı ile büyük bir rekabet gücüne sahip. Şubat 2019 itibarıyla Çin tahvil piyasasının büyüklüğü 13 trilyon dolara ulaştı. Çin, şu an ABD ve Japonya'dan sonra dünyanın üçüncü büyük tahvil piyasasına sahip.

Bloomberg Barclays Global Aggregate Endeksi'ne dâhil edilen Çin tahvillerinin endeksteki ağırlığı 20 ay sonra yüzde 6'ya ulaşacak ve RMB, ABD Doları, avro ve Japon Yeni'nden sonra dördüncü en büyük para birimi bileşeni olacak.

Bloomberg'in şubat ayında yayımladığı rapora göre, Asyalı yatırımcıların yüzde 67'si, 2019 yılında Çin tahvillerine yatırım yapmayı düşünüyor.

Üçüncü olarak, Çin tahvil piyasasının kârlılık durumuna göz atmak gerekirse, 10 yıl süreli hazine tahvillerinin kârlılık oranının, ABD, Almanya ve Japonya'daki muadillerinin üzerinde olduğu görülüyor.

Bloomberg Barclays Çin Kapsamlı Endeksi'ne göre de Çin tahvil piyasasının 2018 yılındaki kârlılık oranı yüzde 3,45'e ulaşırken, bu oran ABD'de aynı dönemde yüzde 0,01 olarak kaydedildi. Çin tahvillerinin gösterdiği bu performansın, yabancı yatırımcılar için en iyi rehber olduğu söylenebilir.

Çin tahvil piyasası giderek olgunlaşıyor. Geçen yıl, yabancı yatırımcılar genel olarak Çin hazine tahvillerini alırken, 2019 itibarıyla banka tahvili alımlarındaki artış da göze çarptı. Özellikle ocak-şubat döneminde yabancı yatırımcıların aldığı banka tahvillerinin hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre altı kat arttı.

Bloomberg Barclays Global Aggregate Endeksi'ne dâhil edilen 364 adet tahvilin 159'unu Çin hazine tahvilleri, geri kalanını ise Çin Kalkınma Bankası (CDB), Çin Tarımsal Kalkınma Bankası (ADBC) ve Çin İhracat-İthalat Bankası (China Exim Bank) tarafından çıkarılan 205 tahvil oluşturuyor.

Hükümet ilgili tedbirleri artırıyor

Daha da önemlisi, Çin finans piyasasının sürekli olarak yeni dışa açılma tedbirleri ortaya koyması, yabancı yatırımcılara daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik sinyali verdi. Özellikle, Çin hükümetinin 2014 yılından itibaren, "Shanghai-Hong Kong borsa bağlantısı", "Shenzhen-Hong Kong borsa bağlantısı" ve "tahvil bağlantısı" gibi bir dizi yatırım kanalları açması kritik adımlardı.

Geçen yıl ise Çin A hisseleri, MSCI (Morgan Stanley Capital International) Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne dâhil edildi.

Bloomberg Barclays Global Aggregate Endeksi'nden sonra, dünyanın diğer iki başlıca tahvil endeksi sayılan J.P. Morgan ve FTSE Russell'in de Çin tahvillerini eklemeyi düşündüğü ifade ediliyor. Dünyadaki birçok büyük banka, bu gelişmelerle Çin'in önümüzdeki beş yılda 700-800 milyar dolar dış sermaye çekebileceğini tahmin ediyor.

Çin hükümeti, bir yandan kendi tahvil piyasasının dış piyasasıyla kaynaşmasını hızlandırırken, diğer yandan da ülkedeki reform sürecini yoğunlaştırıyor. Yabancı yatırımcılar, işletmelerin verilerine dair şeffaflığın artırılması ve korunma tedbirlerinin zenginleştirilmesi gibi konularda yeni önlemler alınmasını bekliyor.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping de şubat ayında yaptığı bir konuşmada, Çin'in küresel finans alanındaki gelişmeler ile ulusal kalkınma stratejisi doğrultusunda yeni reform tedbirleri alacağını kaydetmişti.

Çin tahvil piyasasındaki yeni dışa açılma adımları, küresel sermaye çeşitliliğini artırırken, küresel ekonominin sağlıklı şekilde gelişmesine yeni dinamizm katacaktır.