Çin'den KOBİ'lerin sağlıklı gelişmesi için bir dizi tedbir

  2019-04-09 10:53:54  cri

Çin'de ulusal ekonomik ve sosyal kalkınmanın ana gücü olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) istihdam olanaklarının artışı, halkın yaşam seviyesinin yükseltilmesi ve istikrarlı ekonomik büyümeyi koruma açılarından önemli rol oynamakta.

Son günlerde Çin hükümeti, KOBİ'lerin hızla ve sağlıklı gelişmesi için bir dizi önemli tedbir ortaya koydu. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Ofisi ile Çin Devlet Konseyi Ofisi tarafından ortaklaşa yayımlanan "KOBİ'lerin Sağlıklı Gelişmesini Teşvik Önerileri" başlıklı belgeye göre, Çin piyasasına giriş engellerinin azaltılması, KOBİ'lerin borsada listelenmesinin hızlandırılması, KOBİ'lerin hisse senedi ile finansman sağlayarak desteklenmesi gibi önlemler hayata geçirilecek.

Çinli KOBİ'ler, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda yaşanan değişikliklerle birlikte üretim masraflarının yükselmesi, yüksek faizli krediler, yetersiz yenilikçi gelişme gücü gibi sorunlarla karşı karşıya. Çin hükümeti, KOBİ'lerin bu sorunlarına çözüm getirmek için başta daha iyi bir yatırım ortamı yaratma, finansman sorunlarına çözüm getirme, vergi sistemini iyileştirme ve inovasyon gücünü artırma olmak üzere 23 somut tedbiri hayata geçirecek.

Çin Renmin Üniversitesi Finans Fakültesi Dekan Yardımcısı Zhao Xijun, alınacak ilgili tedbirlerin KOBİ'lerin gelişmesine çok faydalı olacağının altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni tedbirler, KOBİ'lere yenilikçi girişimcilik ortamı sağlamayı, her tür modern yöntemi kullanarak fikri mülkiyet haklarını korumayı, KOBİ'lerin inovatif gelişmelerini desteklemeyi ve onlara daha iyi bilgi hizmeti sağlamayı amaçlıyor. Bu tedbirler KOBİ'lerin büyümesini doğrudan etkileyecektir."

KOBİ'lerin finansman kaynağı bulmakta zorlanmaları ve yüksek faizli kredi sorunlarına yönelik olarak adı geçen belgede KOBİ'lerin borsada listelenmesinin hızlandırılacağı, KOBİ'lere özel fon sağlanacağı ve birleşme ile satın alma işlemlerinin teşvik edileceği belirtildi.

Çin hükümeti, KOBİ'lere daha iyi bir iş ortamı sağlamak için adil rekabet ortamı yaratmanın yanı sıra piyasaya giriş engellerinin kaldırılması, lisansların onay sürecinin hızlandırılması, asker ile sivil entegrasyonunun ilerletilmesi gibi bir dizi tedbiri uygulamaya koydu.

Öneri belgesinde ayrıca negatif listenin daraltılıp işletmelere Çin piyasasına girişte daha büyük kolaylık sağlanacağı da bildirildi. Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırmaları Merkezi Makroekonomi Uzmanı Zhang Liqun, iş ortamının düzeltilmesinin Çinli KOBİ'ler için büyük önem taşıdığına işaret etti. Zhang, bu hususta şöyle konuştu:

"Negatif listeye dair politikaların yüzde yüz yerine getirilmesi ve tarafsız rekabet ilkesinde ısrarcı olunması, KOBİ'lerin gelişmesi için istikrarlı bir ortam sağlayacaktır. Bu süreçte çeşitli yasa ve yönetmeliklerin istikrarı da güçlendirilecektir. Tüm bunlar KOBİ'lere güven vereceği gibi onları daha büyük hedeflere ulaştıracaktır."

KOBİ'lerin iç tüketimde ve ekonominin büyümesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Zhang, yeni tedbirlerle birlikte KOBİ'lerin ekonomik istikrara ve istihdamın genişletilmesine de katkı yapacağını sözlerine ekledi.