Yeni dönem, yeni bir düzen: Küreselleşme 4.0

  2019-04-15 11:38:33  cri

5. Çin ve Küreselleşme Forumu dün Beijing'de düzenlendi.

Forumun katılan Çinli ve yabancı temsilciler, Küreselleşme 4.0 (4. Sanayi Devrimi Çağı) hakkında tartışmalarda bulundu.

Küreselleşme 4.0'ın durdurulamaz bir eğilim olduğuna işaret eden uzmanlar, zamana ayak uydurularak uluslararası çok taraflı kuralların değiştirilmesi gerektiğini savundular.

Forumda, Çin'in yüksek seviyeli piyasa ekonomisi inşa ederek reform adımlarını atacağı savunuldu. Böylece Çin, somut eylemlerle küreselleşmenin gelişimini hızlandıracak.

İnsanlık yeni bir gelişme evresinde

Küreselleşme adımları Columb'un yeni dünyayı keşfetmesinden bu yana hiç durmadı. İlk 3 devrimin ardından, insanlık şimdi küreselleşmede dördüncü devrimin eşiğinde bulunuyor. Daha önceki 3 sanayi devriminden farklı olarak, yeni dönemde yapay zeka, büyük veri, otomasyon, sanal ekonomi ve diğer yeni jeopolitik unsurlar iç içe geçiyor. Bu nedenle Küreselleşme 4.0, insanlığın yeni bir gelişme evresi olarak görülüyor.

Birleşmiş Milletler'in Çin koordinatörü H.E.Nicholas Rosellini, dünkü forumda yaptığı konuşmada, durdurulamaz bir eğilim olan Küreselleşme 4.0'ın fırsatların yanı sıra bazı zorluklar da getirdiğini söyledi.

Rosellini konuşmasında şunları söyledi:

"Diğer bir olumlu gelişme de Çin'in çok taraflı işbirliği ve çok taraflılığın destekçisi haline gelmesi. Amacımız, ülkeleri ve insanları birbirine bağlamak ve altyapı tesislerinde bağlantı şebekesinin geliştirilmesidir. Ticaret ve yatırım bu yönde iyi bir platformdur. Bu nedenle ticaret ve yatırımı artırmakla Küreselleşme 4.0 döneminin avantajlarını geliştirebiliriz, bu sayede 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni de gerçekleştirebiliriz. Ancak bunun beraberinde gelecek küreselleşme riskleri karşısında, yönetimi pekiştirerek ekonomik büyümenin kapsayıcılığını sağlayıp eşitsizliği gidermeliyiz, sürdürülebilir toplum ve çevrenin geliştirilmesini de güçlendirmeliyiz."

Çin'in eski ticaret bakanı, Çin Yabancı Yatırımlı İşletmeler Derneği (CAEFI) Başkanı, Çin ve Küreselleşme Merkezi (CCG) Onursal Başkanı Chen Deming, forumun açılış töreninde yaptığı konuşmada, günümüzde küresel ekonominin hızla gelişmekte olduğunu, sınır ötesi ticaret ve yatırımın dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasındaki oranının gittikçe arttığına işaret etti.

Sınır ötesi ticaretin, küresel GSYH'nin üçte birini oluşturduğunu, sınır ötesi yatırımın ise küresel GSYH'nin yaklaşık üç katına ulaştığına dikkat çeken Chen, dolambaçlı küreselleşme sürecinde çok taraflı uluslararası kurallarda gereken reformun yapılması gerektiğini vurguladı.

Chen, "Küreselleşmenin önündeki en acil sorunun, uluslararası çok taraflılık kurallarının zamana ayak uyduracak şekilde iyileştirilmesi olduğunu düşünüyorum. Bu acil sorunun çözümü için öncelikle büyük devletler arasında yeni tip ilişkiler kurulmalıdır. Eğer büyük devletler hep farklı düşünüyorsa, yeni kurallar saptanamaz. Bu durumda sadece bölgesel ekonomik işbirliği canlanır. Bu nedenle, Çin uluslararası yönetişime, çeşitli tarafların ortak yönetişimine dayalı bir stratejiyle katılmalı" ifadesini kullandı.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 13. Ulusal Komitesi ekonomik komisyonu başkan yardımcısı ve Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Çin Kalkınma Araştırmaları Fonu Başkan Yardımcısı Liu Shijin, Çin'in hızlı büyümeden orta hızla büyümeye geçmekte olduğuna işaret etti.

Liu, küreselleşmeye daha aktif bir şekilde katılmak için, reform hedeflerinin yerine getirilmesi ve yüksek seviyeli piyasa ekonomisinin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Liu şunları ekledi:

"Son zamanlarda uluslararası müzakerelerde yapısal sorunlara değinildi. Bunlardan adil rekabet, kamu sermayelerinin konumu, fikri mülkiyet haklarının korunması, sektörel politika, emekçilerin korunması ve çevre korunması gibi sorunlar, yurt içindeki yapısal reforma uyum sağlamaktadır. Gelecekte en kritik görevimiz de adı geçen konulardaki reformun yerine getirilmesidir. Böylece Çin, yüksek standartlara uyan piyasa ekonomisinin tesis edilmesinde somut bir adım atmış olacak. Çin, yurt dışı ve yurt içindeki meydan okumalara aktif bir şekilde müdahale edecek."