Jin'de ya艧l nfus artyor, bakm Tnlemleri hz kazand

  2019-04-17 11:11:24  cri

Geen 20 ylda Jin'de ya艧l nfus 118 milyonluk art艧 gTsterdi. Jin, dnyada ya艧l nfusun 200 milyonu a艧t~ tek lke halinde geldi.

Jin hkmeti ya艧llk hizmetlerini geli艧tirmek iin kollar svad. Ya艧llk hizmetleri sektTrne giri艧in kolayla艧trlmas, ya艧llara bakm kurumlarnn olu艧umu iin izin sertifikasnn kaldrlmas, tbbi tedavi ve bakm hizmetlerini birle艧tiren kurumlarn olu艧um prosedrnn basitle艧tirilmesi gibi planlar ortaya konuldu.

2018 itibariyle Jin'de 60 ya艧 ve zerindeki ya艧l nfus 249 milyonu bularak, toplam nfusun yzde 17,9'unu olu艧turdu.

2017 ylnda yeni artan ya艧l nfus 10 milyonu a艧t. Ya艧l nfusun artmasyla, ortalama ya艧am sresi beklentisinin artmas ve ya艧llarn ya艧am kalitesinin srekli ykselmesine paralel olarak, Jin'de ya艧llk sektTrnn geli艧mesinde dev piyasa potansiyeli olu艧turuldu.

Jin Sivil 艧ler Bakan Yardmcs Gao Xiaobing, Jin'de ya艧llk hizmetleri sektTrne giri艧 kriterlerinin daha da gev艧etilece~ini ifade etti.

Gao, "Ya艧llk kurumlar iinde klinikler ve sa~lk odalarnn kurulmas iin idari onay prosedrleri kaldrld. Je艧itli yerlerde bo艧 kalan kaynaklarn ya艧llk hizmetleri iin kullanlmas istenerek kamuya ba~l ya艧llk kurumlar reformunun pilot proje al艧malar ilerletilecektir" diye konu艧tu.

Alnan bilgilere gTre, Jin'de hkmet fonlarnn yTnlendirme rol al艧trlarak huzur evi gibi Tzel olarak yoksullara hizmet veren tesisler iyile艧tirilecek, sivil sermayeyle kurulan ya艧llk kurumlarndaki itfaiye ve gvenlik tesisleri ulusal standartlara ula艧trlacak, kendi evlerinde kalan ya艧llara daha kapsaml bakm hizmetleri sa~lanacak.

te yandan, Jin'de akll ve sa~lkl ya艧llk sektTr geli艧tirilecek.

Gao Xiaobing 艧unlar ekledi:

"SektTrn entegre ve inovatif 艧ekilde geli艧mesi hzlandrlacak. Ev, mahalle ve kurumlarn entegrasyon iinde al艧t~ bir ya艧llk sektTr geli艧tirilecek. Ya艧llk kurumlarnn mahalli ya艧llk hizmet tesislerini i艧letmesine destek verilecek. Yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut bili艧imi ve byk veri gibi yeni nesil bili艧im teknolojileri ve rnlerinin ya艧llk hizmetleri alannda kullanm artrlacak."

Jin'de ayrca Tncelikle ekonomik ve bedensel sknt eken veya Tzel durumda bulunan ya艧llara cretsiz veya d艧k bir cretle bakm sa~lanacak.