Sınır ötesi ticaret ve yatırım daha da kolaylaşacak

  2019-04-19 11:13:15  cri

Yılın ilk çeyreğinde Çin'in sınır ötesi sermaye akışları istikrarlı seyretti, döviz rezervi yükseldi.

Çin Devlet Döviz Yönetim İdaresi, bu yıl sınır ötesi ticareti ve yatırımın kolaylaştırılmasını hızlandırarak, dışa açık ve rekabet gücüne sahip bir döviz piyasası geliştirecek.

Rakamlara göre 2019 yılının ilk çeyreğinde, bankalardaki döviz takası hacmi 2,94 trilyon yuan'ı (436,2 ABD Doları), döviz satış hacmi ise 3,01 trilyon yuanı (445,4 ABD Doları) buldu.

Döviz takası ve döviz satışı arasındaki açık 60,7 milyar yuana (9,1 milyar ABD Doları) çıktı. Mart ayı sonuna kadar, Çin'ih döviz rezervi 3 trilyon 98,8 milyar doları bularak 2018 yılının sonuna oranla 26 milyar dolar arttı.

Devlet Döviz İdaresi basın basın sözcüsü ve uluslararası gelir-gider dairesi başkanı baş ekonomist Wang Chunying, Çin Devlet Konseyi basın ofisi tarafından dün düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılının ilk çeyreğinde, küresel ekonomi ve uluslararası ticaretteki büyüme hızı yavaşladı. Çin'de ise ekonomik işleyiş rasyonel bir boyutta korunuyor, istikrarlı iyileşme eğilimi sürüyor. Renminbi bazlı döviz kurunun istikrarı korunuyor. Sınır ötesi sermaye akışları istikrarlı. Döviz piyasasında arz-talep dengesi de korunuyor."

Gelecek aşamada döviz gelir ve gideri arasındaki durum değişikliğine değinen Wang Chunying, günümüzde iç ve dış ortamın dövizde arz-talep dengesi korunmasına genel olarak yararlı olduğunu savunarak gelecekte ülkedeki sınır ötesi sermaye akışlarının istikrarlı işleyişi ve dengeli gelişmesi düzeninin süreceği öngörüsünde bulundu.

Wang, "Birinci olarak, yurt içi ekonomi genel olarak iyidir. İkinci olarak, kapsamlı dışa açılma, sınır ötesi sermaye akışları veya sınır ötesi yatırımın dengeli gelişmesine elverişli politika temeli sağladı. Üçüncü olarak, Çin-ABD ticari ve ekonomik müzakerelerinde somut ilerlemelerin kaydedilmesi, piyasanın istikrarının korunmasında önemli rol oynamaktadır" diye konuştu.

Wang Chunying, 2019 yılında devlet döviz idaresinin sınır ötesi ticareti ve yatırımın kolaylaştırılmasını sürdürerek dışa açık ve rekabet gücüne sahip döviz piyasasını devamlı geliştireceğini kaydetti.

Wang, "Öncelikle, ticaret tarzındaki inovasyona daha da destek verilerek döviz yönetim politikaları iyileştirilecek. Yabancı sermayeli işletmelerin döviz değişimine verilen kolaylıklar artırılacak. Belli koşullara sahip yetenekli Çinli işletmelerin kurallara uygun şekilde yurt dışına yatırım yapmalarına destek verilmeli. Sermaye projelerinin dışa açılmasının istikrarlı ve düzenli ilerletilmesi sürecinde, Nitelikli Yabancı Kurumsal Yatırımcı ve RMB Nitelikli Yabancı Kurumsal Yatırımcı sisteminde reform yapılarak giriş kriterleri basitleştirilip yatırım kapsamı genişletilecek. Bankalar arasında tahvil piyasasının dışa açılma kanalları düzeltilecek. Aynı zamanda, yabancı finansal kuruluşların Çin'de RMB cinsinden tahvil çıkarmasıyla ilgili yönetim daha standart hale getirilerek Renminbi'ye dayalı tahvil (Panda Tahvili) piyasasının gelişmesi düzenli bir şekilde ilerletilecek" ifadesini kullandı.

Öte yandan Çin Devlet Döviz İdaresi, çok uluslu şirketlerin sınır ötesi sermayelerinin toplu halde işleyişi ve yönetimindeki reform önlemlerini kapsamlı bir şekilde yerine getirerek ilgili prosedürleri büyük ölçüde basitleştirecek.

Serbest ticaret pilot bölgesi, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ve Xiongan Yeni Bölgesi'nin döviz yönetim reformu konusundaki pilot rolüne, Hainan eyaletindeki reform ve dışa açılmanın kapsamlı bir şekilde derinleştirilmesine aktif bir şekilde destek verilecek.