Beijing Uluslararas¿Ñ Bah²õecilik Fuar¿Ñ y¬Üksek teknoloji b¬Üy¬Üs¬Üne dald¿Ñ

  2019-05-06 15:34:14  cri

Beijing'de devam eden Uluslararas¿Ñ Bah²õecilik Fuar¿Ñ 2019, tamamen bah²õeyle ilgili, ancak fuar alan¿Ñnda ziyaret²õilerin deneyimini geli艧tiren y¬Üksek teknolojiden uzak durulmuyor.

T¬Ürkiye dahil 110'dan fazla ¬Ülkenin kat¿Ñld¿Ñğ~¿Ñ Beijing Uluslararas¿Ñ Bah²õecilik Fuar¿Ñ'na, d¬Ünyan¿Ñn dªTrt bir yan¿Ñndan gelen ziyaret²õilere gªTrsel bir 艧ªTlen ve s¬Ür¬Ükleyici bir deneyim sağ~lamak i²õin, geli艧en teknolojiler geleneksel bah²õecilik k¬Ült¬Ürleriyle birle艧tirildi.

Ziyaret²õilere bilgi hizmetleri, bilet sat¿Ñn alma, park alanlar¿Ñ, seyahat rotalar¿Ñ, doğ~al noktalara giri艧, t¿Ñbbi hizmetler, ve seyahat ªTnerileri sunmak i²õin "Expo 2019" adl¿Ñ bir cep telefonu uygulamas¿Ñ geli艧tirildi. Uygulama, insanlara parkta rahat²õa ve verimli bir 艧ekilde nas¿Ñl zaman ge²õirecekleri konusunda yard¿Ñmc¿Ñ oluyor. Ayr¿Ñca uygulaman¿Ñn basit ve kullan¿Ñ艧l¿Ñ olmas¿Ñ sebebiyle daha fazla ziyaret²õi fuar alan¿Ñna geliyor.

­¯ngilizce ve ×Jince olmak ¬Üzere 2 farkl¿Ñ s¬Ür¬Üm¬Ü bulunan uygulamay¿Ñ, ²õevrimi²õi uygulama mağ~azalar¿Ñndan ¬Ücretsiz olarak indirilebilirsiniz.

Bu y¿Ñl 29 Nisan - 7 Ekim tarihleri aras¿Ñnda kap¿Ñlar¿Ñn¿Ñ ziyaret²õilere a²õ¿Ñk tutacak olan Beijing Uluslararas¿Ñ Bah²õecilik Fuar¿Ñ'n¿Ñ 162 g¬Ün boyunca toplam 16 milyon ki艧inin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bir diğ~er y¬Üksek teknoloji uygulamas¿Ñ ise fuar alan¿Ñndaki botanik parkta uyguland¿Ñ. Fuar¿Ñn ana alanlar¿Ñndan biri olan botanik parkta, mangrov ormanlar¿Ñ ve onlar¿Ñ ²õevreleyen ortam dijital olarak yeniden olu艧turuldu. Ve bunun i²õin 100'den fazla projektªTr kullan¿Ñld¿Ñ. Projede yer alan egzotik ²õi²õekler ve canavarlar, antik ×Jin efsanelerini anlatan "Dağ~lar ve Denizlerden Klasikler" isimli kitapta yer alan hikayelerden ilham al¿Ñnarak tasarland¿Ñ. GªTrsel 艧ªTlenin ya艧and¿Ñğ~¿Ñ alanda ses, ¿Ñ艧¿Ñk ve ªTzel efektlerle, k¿Ñy¿Ñ sular¿Ñnda hayatta kalabilen ²õok az bitki ªTrt¬Üs¬Ü ortamlar¿Ñndan biri olan mangrovlar¿Ñn gelgitlerde nas¿Ñl geli艧tiğ~i ve ²õevrelerini nas¿Ñl daha iyi hale getirebildiğ~i gªTsteriliyor.

×Je艧itli ileri teknolojilerle art¿Ñr¿Ñlm¿Ñ艧 ger²õeklik kullan¿Ñlarak, yapay zeka, sanal ger²õeklik ve insan-bilgisayar etkileşimiyle efsanevi hayvanların ormanlarda göründüğü, şimşeklerin çaktığı sanal orman ışık ve gölgelerden oluşuyor.

Öte yandan ziyaretçiler otonom araçlara binmenin nasıl bir şey olduğunu fuar alanında deneyimleyebiliyor. Baidu sponsorluğunda geliştirilen otonom araçlarına her iki taraftan binilebiliyor. Sekiz koltuklu ve dört koltuklu olmak üzere iki çeşidi bulunan otonom araçlar fuar alanında yolcularına sürücüsüz sürüş deneyimi sağlıyor.

Uluslararası Bahçecilik Fuarı'nın en gözde binası ise kuşkusuz Çin pavyonu oldu. Çin'de eskiden ritüellerde kullanılan geleneksel Ruyi objesi şeklinde tasarlanan Çin pavyonu binasının çatısındaki güneş panelleri bina ve çevresinin ihtiyacı olan elektriği üretiyor. Ayrıca yine binanın çatısında bulunan ve yağmur sularını toplayan su drenaj sistemi, 3 katlı Çin pavyonu içinde ve dışında bulunan bitkilerin sulanmasında kullanılıyor.

Fuar alanında ziyaretçilere sunulan otonom sürüş, insansız lojistik, insansız hava araçları ve diğer alanlardaki yüksek teknoloji ürünlerinin tamamı, yine fuar alanında bulunan 5G teknolojisiyle destekleniyor. 5G internet hizmetini fuar alanında kullanabilen ziyaretçiler, bahçelerdeki çiceklerin yanısıra temizlik robotları, robot rehberlerle baristaların video ve fotoğraflarını çekerek, sevdikleriyle paylaşıyorlar.

Beijing Uluslararası Bahçecilik Fuarı'na 2019 yılında 110'dan fazla ülke ve uluslararası organizasyonun yanı sıra 120 sivil toplum kuruluşu ile Çin'in eyaletlerinden ve şehirlerinden yerel katılımcılar katılıyor.